Aktualności

Koncepcja wykonawcza SMUP zaakceptowana

Na posiedzeniu plenarnym w dniu 27 lutego 2019 r. Komisja Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaakceptowała treść dokumentu pn. "System Monitorowania Usług Publicznych. Koncepcja wykonawcza".

 

Dokument jest głównym produktem projektu pn. System Monitorowania Usług Publicznych - koncepcja SMUP, określa kompleksowo założenia merytoryczne systemu. Opisuje także projektowaną zawartość informacyjną systemu dla 6 obszarów usług świadczonych przez samorząd terytorialny tj.:

  1. podatki i opłaty lokalne;
  2. gospodarowanie nieruchomościami;
  3. drogownictwo i transport;
  4. ochrona środowiska;
  5. inwestycje i budownictwo;
  6. geodezja i kartografia;

 

Rysunek 1. Zakres informacyjny SMUP - schemat

 

Na poziomie każdego z ww. obszarów usług zidentyfikowane zostały kluczowe usługi dla których następnie zostały określone wskaźniki monitorujące dobrane w taki sposób aby dla każdej usługi możliwe było opisanie czterech podstawowych wymiarów opisu w zakresie: ilości, jakości, dostępności oraz efektywności kosztowej.

 

Rysunek nr 2. Zestawienie liczby usług oraz wskaźników i zmiennych według obszarów usług

 

Decyzja KWRiST pozwala na przejście do kolejnego etapu realizacji przedsięwzięcia, które polegać będzie na budowie, uruchomieniu i udostępnieniu Systemu do powszechnego użytku w 2021 roku.

 

Założono także iż równocześnie kontynuowane będą prace merytoryczne zmierzające do poszerzenia zakresu informacyjnego systemu. Zaplanowano dodanie do SMUP trzech nowych obszarów usług, identyfikację usług w ramach obszaru, wskaźników i źródeł ich zasilania w zakresie:

1)    edukacji,

2)    polityki społecznej oraz

3)    kultury i rekreacji.

 

II etap będzie realizowany w formie kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uruchomienie projektu pn. System monitorowania usług publicznych - wdrożenie SMUP planowane jest z dniem 1 kwietnia 2019 r, a okres jego trwania zamyka się w 2,5 roku.

 

Koncepcja wykonawcza SMUP jest dokumentem szczegółowo opisującym założenia merytoryczne budowanego Systemu, jego architekturę informatyczną oraz zakres danych, które będą dostępne w SMUP. Pełna treść dokumentu wraz z załącznikami dostępna jest tutaj (Koncepcja) oraz tutaj (załączniki).

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ