System monitorowania usług publicznych - wdrożenie SMUP

Ogłoszenie wyników otwartego naboru partnerów projektu "System monitorowania usług publicznych - wdrożenie SMUP"

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, działając zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.), dokonał wyboru partnerów do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu „System monitorowania usług publicznych - wdrożenie SMUP".

Poniżej prezentujemy wyniki oceny naboru partnerów do projektu w kolejności od najwyżej ocenionych:

  1. Związek Miast Polskich – 46,25 pkt - uzyskał rekomendację

  2. Związek Powiatów Polskich – 40,5 pkt - uzyskał rekomendację

     

    Zgodnie z treścią ogłoszenia o naborze partnera Komisja konkursowa do oceny zgłoszeń zarekomendowała Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji wybór obu zgłoszeń, które otrzymały co najmniej 60% ogółu punktów możliwych do zdobycia (min. 30 pkt.).

    Zgodnie z rozdz. X. pkt 6 ogłoszenia o naborze partnera od wyników naboru nie przysługuje odwołanie.

Link do ogłoszenia naboru znajduje się tutaj.

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ