System monitorowania usług publicznych - wdrożenie SMUP

Komunikat o aktualizacji ogłoszenia o otwartym naborze partnerów projektu "System monitorowania usług publicznych - wdrożenie SMUP"

KOMUNIKAT

 

 

W treści ogłoszenia z dnia 11 września 2018 r. o otwartym naborze partnerów do projektu pozakonkursowego pn. System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP oraz w formularzu zgłoszeniowym kandydata stanowiącym załącznik do przedmiotowego ogłoszenia dokonano następujących korekt:

1. W rozdziale II pkt 2) podpunkt b) Ogłoszenia zapis „zarządzanie nieruchomościami” zastąpiono zapisem „gospodarowanie nieruchomościami”,

2. W rozdziale VI pkt 5 Ogłoszenia zapis ”administracja.mac.gov.pl” zastąpiono zapisem „administracja.mswia.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”,

3. W rozdziale IX pkt 14 podpunkt 6 Ogłoszenia zapis „czterech partnerów” zastąpiono zapisem „trzech partnerów”,

4. W Formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do przedmiotowego ogłoszenia w rozdziale
V podpunkt a) usunięto zapis „oraz zgodnie z rozdz. IV pkt. 3 ogłoszenia zadeklarować zdolność do ponoszenia kosztów administracyjnych w projekcie”.

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia oraz załączników nie uległy zmianie.

 

W związku z powyższym termin składania zgłoszeń liczony jest od dnia 13 września 2018 r. i upływa  w dniu 4 października 2018 r.

 

Skorygowana treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się tutaj.

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ