O projekcie

Partnerzy

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (do 02.2017 - Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.) pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Powstała 24 czerwca 2003 roku w wyniku połączenia Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIZ) oraz Polskiej Agencji Informacyjnej S.A. (PAI). Agencja oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji. Misją Agencji jest również kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług. W celu jak najlepszej obsługi inwestorów PAiH stworzył sieć Regionalnych Centrów Obsługi Inwestora - COI w całej Polsce, które mają na celu poprawienie jakości usług regionów dla inwestorów, a także zapewnienie dostępu do informacji takich jak najnowsze oferty inwestycyjne i regionalne dane mikroekonomiczne.

W ramach projektu PAiH odgrywa kluczową rolę w procesie określenia standardu obsługi inwestora w samorządzie. Zapewnia udział ekspertów odpowiedzialnych za merytoryczną stronę projektu w tym opracowanie i realizację szkoleń dla pracowników JST w zakresie podstaw wiedzy na temat zasad obsługi inwestora. Przygotowuje i prowadzi prace związane ze stworzeniem i dostępnością generatora ofert inwestycyjnych.

- www.paiz.gov.pl

 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie powstała w 1993 roku. Misją Agencji jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Warmii i Mazur, szczególnie poprzez wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Cel ten realizuje poprzez różnorodne działania związane z bezpośrednim wsparciem przedsiębiorstw w formie dotacji, udzielania pożyczek na rozwój działalności, doradztwo w różnorodnych formach i zakresie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz działalność informacyjną. WMARR S.A. inspiruje związki pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej. Od początku funkcjonowania WMARR S.A. jest ściśle związana z obsługą programów pomocowych Unii Europejskiej. Od 2009 roku realizuje projekty skierowane do gmin które mają na celu podniesienie kompetencji pracowników zakresie promocji gospodarczej. Prowadzi bazę danych ofert inwestycyjnych w województwie warmińsko-mazurskim.

W ramach projektu WMARR S.A. współpracuje z gminami z terenu województwa zainteresowanymi wdrożeniem standardów obsługi inwestora, organizuje proces szkolenia kadr urzędów JST uczestniczących w projekcie. Dzięki doświadczonej kadrze zatrudnionej w Agencji zapewnia  indywidualne doradztwo oraz pomoc w trakcie procesu wdrażania standardów obsługi inwestora w urzędach, animuje proces współpracy międzyinstytucjonalnej licznych podmiotów publicznych i prywatnych zainteresowanych obsługą inwestora w regionie.

http://www.wmarr.olsztyn.pl/

 

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ