O projekcie

Wsparcie dla samorządów / Regulamin uczestnictwa w projekcie

W ramach projektu wsparcie realizowane będzie w podziale na szkolenia dla pracowników, doradztwo oraz wsparcie wdrożeń realizowanych w urzędzie:


I.    Szkolenia:

1)    Kadra kierownicza gminy (wójt, burmistrz, prezydent lub ich zastępcy)
Liczba uczestników: 45 osób
Liczba zajęć: 4 dni szkoleniowe + 2 dni wizyta studyjna (zajęcia odbywają się w dni robocze)
Miejsce szkoleń: Olsztyn i Giżycko


Ramowy zakres szkoleń:

Tytuł szkolenia Liczba dni szkoleniowych Pobierz materiały

ABC systemu obsługi inwestora

1 dzień

Wersja pełna .pdf

 

Prezentacja .pdf

Zarządzanie strategiczne rozwojem gospodarczym

1 dzień

Wersja pełna.pdf

Kompetencje menadżerskie

1 dzień

Wersja pełna.pdf

Sztuka prezentacji oferty inwestycyjnej

1 dzień

 

Dobre praktyki w zakresie obsługi inwestora – krajowa wizyta studyjna

2 dni

 

 

 

2)    Pracownicy merytoryczni gminy odpowiedzialnych za obsługę inwestora w gminie 

Liczba uczestników: 90 osób
Liczba zajęć: 9 dni szkoleniowych (zajęcia odbywają się w dni robocze)
Miejsce szkoleń: Olsztyn i Giżycko


Ramowy zakres szkoleń:

Tytuł szkolenia Liczba dni szkoleniowych Pobierz materiały

Standardy obsługi inwestora

2 dni

Wersja pełna .pdf

 

Prezentacja .pdf

 

Generator ofert inwest.pdf

Przewagi konkurencyjne lokalizacji - warsztaty

1 dzień

 

Oferta inwestycyjna – towar, który chcemy sprzedać

1 dzień

Wersja pełna.pdf

Marketing terytorialny

1 dzień

Wersja pełna.pdf

Jak stworzyć dobre materiały promocyjne? – warsztaty

2 dni

Wersja pełna.pdf

Strona internetowa przyjazna dla inwestora – warsztaty

2 dni

Wersja pełna .pdf

 

Prezentacja .pdf

 

Zakres tematyczny szkoleń może ulec zmianie na podstawie informacji zgromadzonych w toku audytu rekrutacyjnego w JST biorących udział w projekcie.

 

Aby zapoznać się ze szczegółowym harmonogramem udzielania wsparcia kliknij tutaj.

 

Aby zapoznać się ze wstępną wersją Podręcznika gminnego w zakresie standardów obsługi inwestora kliknij tutaj.
        

II. Doradztwo
Doradztwo indywidualne – ma na celu wsparcie gmin w procesie opracowania oferty inwestycyjnej na podstawie przyjętego w projekcie standardu, przygotowania zawartości strony www prezentującej ofertę inwestycyjną gminy, przygotowanie materiałów dotyczących oferty inwestycyjnej gminy. Doradztwo zapewnia możliwość indywidualnego podejścia do problemów występujących w danej gminie oraz zapewnić, iż określony w projekcie standard możliwy będzie do zrealizowania przez wszystkie gminy uczestniczące w projekcie

 

III. Wdrożenia 
Wdrożenie w gminie procedur obsługi inwestora w tym, opracowanie przez gminę - przy wsparciu ekspertów WMARR  - kompleksowej oferty inwestycyjnej oraz opublikowanie jej na własnej stronie internetowej z zastosowaniem rozwiązań określonych przez PAIiIZ w standardzie. Zakres standardu obejmować będzie proces obsługi inwestora zarówno na etapie jego pozyskania, obsługi procesu sprzedaży oraz współpracy po zbyciu nieruchomości przeznaczonej pod inwestycje.

 

IV. Spotkanie z przedsiębiorcą 
Celem spotkania będzie indywidualna ocena oferty inwestycyjnej gminy i sposobu obsługi inwestora w urzędzie. Spotkanie realizowane będzie przez przedsiębiorcę (kadrę menadżerską, np. dyrektora ds. inwestycji) posiadającego doświadczenie w realizacji inwestycji w gminie i będzie symulacją spotkania z potencjalnym inwestorem w gminie. Spotkanie z przedsiębiorcą na zakończenie działań projektowych kończy wsparcie, ma pomóc określić ewentualne obszary do dalszego doskonalenia przez gminy uczestniczące we wsparciu.

 

Poniżej zamieszczono - w formie plików do pobrania - szczegółowy regulamin udziału w projekcie wraz z załącznikami.

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ