Aktualności

Standardy obsługi inwestora w samorządzie - podsumowanie projektu

W dniu 28 lutego 2019 roku zakończyła się realizacja projektu pn. Standardy obsługi inwestora w samorządzie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt pilotażowy pn. Standardy obsługi inwestora w samorządzie został zrealizowany w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 28 lutego 2019 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego.

W trakcie realizacji projektu eksperci wchodzący w skład zespołu projektowego zebrali i opracowali w formie Podręcznika gminnego zestaw standardów, które stanowią swoiste kompendium wiedzy dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie obsługi inwestora. W oparciu o w/w podręcznik przeprowadzono wdrożenie przedmiotowego zestawu standardów w 45 gminach Warmii i Mazur. W ramach wdrożenia samorządy miały za zadanie m.in. przygotować przyjazną dla inwestora zakładkę na stronie internetowej urzędu gminy/ miasta, przygotować i upublicznić profesjonalną ofertę terenów inwestycyjnych oraz wziąć udział w pakiecie szkoleń dla kierowników urzędów oraz pracowników zajmujących się obsługa inwestora w gminie. Uczestnicy szkoleń - w zależności od modułu szkoleń, w których uczestniczyli - mieli okazję zapoznać się z zestawem standardów obslugi inwestora, zagadnieniami związanymi z marketingiem terytorialnym, przygotowywaniem profesjonalnych materiałów promocyjnych, a także przygotowywaniem ofery inwestycyjnej. Kadra kierownicza urzędów miała okazję wziąć udział w wizycie studyjnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz przetestować strategiczną grę pn. Invest in...

Ponadto w trakcie realizacji projektu zorganizowano skrócony program szkoleniowy dla przedstawicieli gmin z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, które nie zdecydowały się uczestniczyć w pełnym zakresie oferowanego wsparcia. W dodatkowych szkoleniach wzięli przedstawiciele 16 urzędów. 

Dzięki realizacji projektu udało się także zbudować profesjonalne narzędzie informatyczne pozwalające na gromadzenie wystandaryzowanych informacji na temat oferty inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Portal - Generator Ofert Inwestycyjnych - dostępny jest pod adresem https://baza.paih.gov.pl. Pod powyższym adresem, w zakładce Info, znajduje się baza wiedzy, która gromadzi wszystkie materiały wytworzone w trakcie realizacji projektu, w tym opracowanie pod redakcją prof. Wojciecha Dziemianowicza podsumowujące doświadczenia z jego realizacji.

Efekty realizacji projektu zostaną w latach 2019-2021 zostaną upowszechnione w całym kraju w wyniku konkursu ogłoszonego przez Instytucję Pośredniczącą dla Działania 2.18 PO WER w dniu 30 listopada 2018 r. (szczegółowe informacje dot. przedmiotowego konkursu znajdują się na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej).

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ