O projekcie

Konkurs dotacji pn. "Dostępny samorząd"

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, poza realizacją własnego projektu w trybie pozakonkursowym pn. Samorząd bez barier, wykonuje także zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 POWER. W lutym 2020 r. ogłosiło konkurs dotacji nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20, w ramach którego możliwe jest ubieganie się o dotację na działania szkoleniowo-doradcze adresowane do samorządu terytorialnego.

Ze względu na obowiązek objęcia wsparciem w jednym projekcie minimum 20 samorządów, pojedyncze samorządy nie mogą samodzielnie pozyskać wsparcia zawężonego wyłącznie do swoich potrzeb. Maksymalna wartość wsparcia przypadająca na jeden samorząd to 50 tys. złotych. Wkład własny nie jest wymagany.

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu, w tym regulamin naboru oraz aktualności publikowane są na stronie:

http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-i-2020

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ