O projekcie

Partnerzy

Projekt pn. Samorząd bez barier realizowany jest w formalnym partnerstwie dwóch instytucji:

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – lider projektu

 

Odpowiada za całościową koordynację wdrażania projektu,przeprowadzenie rekrutacji i współpracę z JST. Przygotowanie i popularyzację podręcznika publikacji poradniczej pn. Samorząd bez barier - Podręcznik dostępności dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

Zadania projektowe wykonuje zespół projektowy funkcjonujący w ramach Departamentu Administracji Publicznej. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Departamencie Administracji Publicznej MSWiAzrealizowano 11 projektów adresowanych do samorządu terytorialnego o wartości ponad 100 mln zł.

 

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego – partner projektu

 

Jako podmiot posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze wspierania dostępności, odpowiada za merytoryczną poprawność wszystkich zadań realizowanych w projekcie. Trenerzy FIRR realizować będą szkolenia dla pracowników samorządowych oraz zapewnią wsparcie doradcze dla jst zaangażowanych do współpracy w projekcie.

 

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego jest organizacją pożytku publicznego, działającą od 2003 r. Misją Fundacji jest zapewnienie równych praw i podmiotowości osobom z niepełnosprawnościami w Polsce. FIRR dysponuje doświadczoną kadrą pracowników i współpracowników. W skład zespołu wchodzą osoby wyspecjalizowane w pracy z i dla osób z niepełnosprawnościami. Od 2004 Fundacja realizuje projekty finansowane z EFS, PFRON i innych źródeł. FIRR działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami przez m.in.: promowanie dostępności (w tym szkolenia i doradztwo, zwłaszcza dla adm. publicznej, samorządowej i uczelni); promocję i rozwój technologii asystujących; szkolenia otoczenia osób z niepełnosprawnościami. Wykonuje audyty dostępności, w tym architektonicznej oraz dostępności cyfrowej. https://firr.org.pl/

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ