Materiały szkoleniowe

Materiały w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

 

 

Temat

Materiały szkoleniowe (do pobrania)

Uwagi/komentarze/

rekomendacje

Szkolenie świadomościowe:

1.1-1.3: stereotypy, aspekty antydyskryminacyjne, bariery komunikacyjne, orzekanie o niepełnosprawności.

1.4 definicje (ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami).

Zestaw I

 

Skrypt plik .pdf

 

Skrypt plik .doc

 1. Rekomenduje się przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych, która pozwoli dostosować zakres wiedzy do potrzeb uczestników szkolenia.
 2. Forma wykładowo-warsztatowa, w tym symulacje niepełnosprawności
 3. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych, w tym programu odczytu ekranu, aplikacji powiększających, białe laski, przepaski na oczy, zestaw gogli symulujących wady wzroku, programy i aplikacje symulujące wady wzroku i słuchu, słuchawki wygłuszające, stopery, aktywny wózek inwalidzki
 4. Prowadzenie szkolenia przez parę ekspertów, w tym jedną osobę z niepełnosprawnością
 5. Liczebność grupy – maksymalnie 16 osób
 6. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na zdobycie następującej wiedzy i umiejętności:
 • rodzaje niepełnosprawności, definicja, orzecznictwo,
 • dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami
 • o projektowaniu uniwersalnym, racjonalnych usprawnieniach i dostępie alternatywnym, funkcjonowanie osób z różnymi niepełnosprawnościami i adekwatnych do ich potrzeb nowoczesnych formach wsparcia,
 • aspekty prawne zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami
 • korzyści finansowe i niefinansowane zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami
 • dobre praktyki w zatrudnieniu,
 • przeprowadzenie procesu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami krok po kroku.

 

2. Proces zatrudniania osób z niepełnosprawnościami:

2.1. Standard dostępności cyfrowej,

architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.

2.2. Udostępnianie treści na stronach
internetowych i w aplikacjach mobilnych.

2.3. Informacja dostępna oraz urządzenia wspomagające.

2.4. Przepisy dot. zatrudniania osób
z niepełnosprawnościami.

2.5. Korzyści niefinansowe i finansowe
wynikające z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

2.6. Zatrudnienie OzSP krok po kroku.

Zestaw II

3. Dobre praktyki i rozwiązania dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami:

3.1 Co to jest ETR? Jak pisać w prostym języku?

3.2. Praca nad planami poprawy dostępności.

3.3. Rekomendacje dotyczące dostępności w zakresie zatrudniania
osób z niepełnosprawnościami (praca nad dokumentami).

Zestaw III

 

 

 

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ