Materiały szkoleniowe

Materiały w zakresie obsługi klienta

 

 

 

 

Temat

Materiały szkoleniowe (do pobrania)

Uwagi/komentarze/

rekomendacje

Szkolenie świadomościowe:

1.1-1.3: stereotypy, aspekty antydyskryminacyjne, bariery komunikacyjne, orzekanie o niepełnosprawności.

1.4 definicje (ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami).

Zestaw I

 

 

Skrypt w pliku .pdf

 

Skrypt w pliku .doc

1.      Rekomenduje się przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych, która pozwoli dostosować zakres wiedzy do potrzeb uczestników szkolenia.

2.      Forma wykładowo-warsztatowa, w tym symulacje niepełnosprawności.

3.     Wykorzystanie pomocy dydaktycznych, w tym

programu odczytu ekranu, aplikacji powiększających, białe laski, przepaski na oczy, zestaw gogli symulujących wady wzroku, programy i aplikacje symulujące wady wzroku i słuchu, słuchawki wygłuszające, stopery, aktywny wózek inwalidzki.

4.      Prowadzenie szkolenia przez parę ekspertów, w tym jedną osobę z niepełnosprawnością;

5.      Liczebność grupy – maksymalnie 16 osób;

6.      Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na zdobycie następującej wiedzy i umiejętności:

·       rodzaje niepełnosprawności, definicja, orzecznictwo,

         o projektowaniu uniwersalnym, racjonalnych usprawnieniach i dostępie alternatywnym,

         funkcjonowanie osób z różnymi niepełnosprawnościami i adekwatnych do ich potrzeb nowoczesnych formach wsparcia,

         dostępna i efektywna komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami,

         aspekty prawne obsługi klienta osób z niepełnosprawnościami,

         standardy dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej,

         dobre praktyki i dokumenty w obsłudze klienta ze szczególnymi potrzebami.

 

2. Obsługa klienta ze szczególnymi potrzebami.

2.1 Standard dostępności cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej, architektonicznej

2.2. Udostępnianie treści na stronach internetowych i w aplikacji mobilnych.

2.3. Regulamin/standardy obsługi klienta.

2.4. Dostępne wydarzenia kulturalne
i sportowe.

2.5. Informacja dostępna oraz urządzenia wspomagające.

2.6. Informacja w różnych formach
o zakresie działalności urzędu
na stronie internetowej.

2.7. Co to jest ETR? Jak pisać w prostym języku?

2.8. Źródła finansowania
dostosowań dla OzSP

Zestaw II

3. Dobre praktyki i rozwiązania dotyczące obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

3.1 Dostępny Urząd (plan poprawy
dostępności, dostępne zamówienia, przepisy, materiały).

3.2. Ewakuacja osób ze szczególnymi
potrzebami.
Deklaracja dostępności.

3.3. Praca nad rekomendacjami dotyczącymi obsługi klienta.

Zestaw III

 

 

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ