Materiały szkoleniowe

Materiały dla koordynatorów dostępności

 

 

Temat

Materiały szkoleniowe (do pobrania)

Uwagi/komentarze/

rekomendacje

Szkolenie świadomościowe:

1.1. Definicja osób ze szczególnymi potrzebami. Orzekanie o niepełnosprawności.

1.2. Stereotypy, uprzedzenia. Mechanizm dyskryminacji,
sposoby przeciwdziałania dyskryminacji.

1.3. Bariery komunikacyjne
– efektywna komunikacja.

1.4. Ustawa o dostępności
(definicje).

ZESTAW I 

 

SKRYPT - plik .doc

 

 

SKRYPT - plik .pdf

UWAGA! Wymiar czasowy szkolenia powinien zostać dopasowany do potrzeb uczestników. 

 1. Rekomenduje się przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych, która pozwoli dostosować zakres wiedzy do potrzeb uczestników szkolenia.
 2. Forma wykładowo-warsztatowa,  w tym symulacje niepełnosprawności.
 3. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych, w tym programu odczytu ekranu, aplikacji powiększających, białe laski, przepaski na oczy, zestaw gogli symulujących wady wzroku, programy i aplikacje symulujące wady wzroku i słuchu, słuchawki wygłuszające, stopery, aktywny wózek inwalidzki.
 4. Prowadzenie szkolenia przez parę ekspertów, w tym jedną osobę z niepełnosprawnością;
 5. Liczebność grupy – maksymalnie 16 osób;
 6. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na zdobycie następującej wiedzy i umiejętności:
 • rodzaje niepełnosprawności, definicja, orzecznictwo,
 • projektowanie uniwersalne, racjonalne usprawnienia i dostęp alternatywny,
 • funkcjonowanie osób z różnymi niepełnosprawnościami i adekwatne do ich potrzeb nowoczesne formy wsparcia,
 • standardy dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej,
 • dostępna i efektywna komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami,
 • aspekty prawne obsługi klienta osób z niepełnosprawnościami,
 • dobre praktyki i dokumenty w zatrudnieniu i obsłudze klienta.
 • tworzenie i analiza rekomendacji z audytów dostępnościowych,
 • tworzenie raportów o stanie zapewnienia dostępności,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy dostępności.

 

 

Obsługa klienta ze szczególnymi potrzebami:

2.1. Standard dostępności cyfrowej,

architektonicznej
i informacyjno-komunikacyjnej

2.2. Udostępnianie treści na stronach
internetowych
i w aplikacjach mobilnych.

2.3. Regulamin/standardy
obsługi klienta.

2.4. Dostępne wydarzenia kulturalne
i sportowe.

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami:

2.5. Przepisy dot. zatrudniania osób
z niepełnosprawnościami.

2.6. Korzyści niefinansowe i finansowe
wynikające z zatrudniania
osób z niepełnosprawnościami.

2.7. Zatrudnienie OzSP krok po kroku.

2.8. Źródła finansowania
dostosowań dla OzSP.

ZESTAW II

Audyt dostępności, Raport ze stanu zapewnienia dostępności, Analiza rekomendacji z audytów dostępnościowych w samorządach.

3.1. Zadania koordynatora ds. dostępności.

3.2. Czym jest audyt dostępności urzędu?

3.3. Z czego składa się raport ze stanu zapewniania dostępności?

3.4. Formularz i termin składania raportu ze stanu zapewniania dostępności.

3.5. Rekomendacje dotyczące dostępności
w zakresie zatrudniania
osób z niepełnosprawnościami.

ZESTAW III

Zadania koordynatora.

Praca nad planami dostępności. Raport dotyczący zapewnienia dostępności.

Procedury, w tym m.in. ewakuacja i  zamówienia publiczne. Ewidencjonowanie dostępu alternatywnego.

4.1. Praca nad rekomendacjami z zakresu obsługi klienta.

4.2. Praca nad planami poprawy dostępności (przygotowanie i koordynacja wdrożenia).

4.3. Informacja w różnych formach
o zakresie działalności urzędu
na stronie internetowej.

4.4. Ewakuacja osób ze szczególnymi
potrzebami.
Deklaracja dostępności.

4.5. Zamówienia publiczne.

 

ZESTAW IV

 

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ