Aktualności

Ogłoszenie wyników naboru partnera w ramach projektu "Samorząd bez barier"

Ogłoszenie wyników naboru

 

Ogłoszenie wyników naboru partnera do projektu pozakonkursowego pn. „Samorząd bez barier"

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, działając zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, ze zm.), dokonał wyboru partnera do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu „Samorząd bez barier".

 

Poniżej prezentujemy wyniki oceny naboru partnera do projektu, w kolejności od najwyżej ocenionych:

 

1. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego – 45,67 pkt (uzyskuje rekomendację);

2. Fundacja TUS – 39,67 pkt;

3. Gmina Miasta Gdynia – 38,67 pkt;

4. Fundacja Szansa dla Niewidomych – 38,00 pkt;

5. Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM – 37,67 pkt;

6. Polski Związek Głuchych – 34,67 pkt;

7. Gmina Miejska Legionowo/Urząd Miejski Legionowo – 23 pkt (poniżej wymaganego progu punktowego);

8. Fundacja Biznes Bez Barier – 17,67 pkt (poniżej wymaganego progu punktowego).

 

Zgłoszenie Fundacji FADO wpłynęło po terminie i zgodnie z procedurą zostało pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Zgodnie z treścią ogłoszenia o naborze partnera Komisja konkursowa do oceny zgłoszeń zarekomendowała Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji wybór zgłoszenia Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, które otrzymało najwyższą liczbę punktów z 50 możliwych do zdobycia.

 

Zgodnie z rozdz. X. pkt 6 ogłoszenia o naborze partnera od wyników naboru nie przysługuje odwołanie. 

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ