Zdiagnozowanie samorządu terytorialnego w wybranych aspektach jego funkcjonowania

Konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego „Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, opracowanie standardów kompetencyjnych oraz przeprowadzanie oceny potrzeb szkoleniowych pracowników urzędów samorządowych”.

Dostępne materiały z konferencji

 


21 stycznia 2010 roku w hotelu Mercure Frederyk Chopin w Warszawie, firma ASM Centrum Badań i Analiz Sp. z o.o. na zlecenie Departamentu Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zorganizowała konferencję poświęconą podsumowaniu projektu systemowego „Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, opracowanie standardów kompetencyjnych oraz przeprowadzanie oceny potrzeb szkoleniowych pracowników urzędów samorządowych” organizowaną w ramach Działania 5.2 PO KL. Spotkanie skierowane było do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz organizacji zrzeszających samorządy.
 
 
Główną intencją konferencji było przede wszystkim przybliżenie informacji nt. wniosków jakie sformułowano w wyniku szeroko zakrojonych, reprezentatywnych badań, które posłużą podjęciu działań na rzecz wzrostu jakości pracy administracji samorządowej.
 
Materiały z konferencji: 

 

 

Jakość współpracy z otoczeniem zewnętrznym – ocena stanu i kierunki poprawy, przedstawiona została przez  dr Justynę Przywojską oraz dr Aldonę Podgórniak- Krzykacz- Uniwersytet Łódzki;

 

Ocena rozwoju instytucjonalnego JST i kierunki pożądanych zmian, wyniki badań które przedstawione zostały przez dr Izabelę Kołodziejczyk-Olczak oraz dr Justynę Wiktorowicz- Uniwersytet Łódzki;

 

Dlaczego powinniśmy doskonalić jakość działania JST, wykład który przeprowadziła  prof. Bogusława Urbaniak- Uniwersytet Łódzki;

 

Cel realizacji projektu, który przedstawiła Pani Małgorzata Walczak – ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.;

 

Podczas konferencji uczestnicy mieli szansą zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ