Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w JST

Zaproszenie do udziału w projekcie „Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym”

Projekt organizowany jest przez Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. na zamówienie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Zgodnie z założeniem projektu „Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym”, głównym jego celem podniesienie kompetencji pracowników samorządowych z zakresu transparentnego działania administracji samorządowej.

Prawidłowe funkcjonowanie administracji samorządowej związane jest ze sprawnym podziałem kompetencji w ramach działających jednostek, realizowaniem zasad legalności, przejrzystości i gospodarności. Spełnienie powyższego wymaga od zatrudnionych w administracji samorządowej pracowników wiedzy dotyczącej praw i obowiązków urzędniczo-pracowniczych. Ważnym elementem efektywnego wykonywania zadań przez samorząd jest unikanie sytuacji związanych z podejmowaniem nieobiektywnych decyzji, w sposób uwzględniający interesy indywidualne. Istotnym elementem jest także wzrost wiedzy i świadomości pracowników oraz pracowników samorządowych w ramach rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

Szczegółowe informacje wraz z wymaganiami oraz formularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo poniżej w załącznikach.

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ