Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w JST

Nowe narzędzie wspomagające zarządzanie systemami jakością i antykorupcji dla jednostek samorządu terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji realizuje projekt systemowy Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym w ramach którego został przeprowadzony cykl szkoleń i konsultacji bezpośrednich, którego główną tematyką było przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym w administracji samorządowej.

 

Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie wzięło udział 30 jednostek samorządu terytorialnego posiadających znormalizowany System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami międzynarodowego standardu ISO 9001.

Model referencyjny systemu antykorupcyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego

W ramach realizowanego projektu został stworzony model referencyjny systemu antykorupcyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego. Dostępny jest on pod adresem  http://quality.oprogramowanie.dga.pl/mswia/

Oprogramowanie jest oparte o zoptymalizowaną aplikację informatyczną dla Systemu Przeciwdziałania Konfliktowi Interesów umożliwiającą dostosowanie systemu dla indywidualnych wymagań urzędu. Stworzona aplikacja pozwala nie tylko skutecznie zarządzać ustanowionym systemem zarządzania, ale i umożliwia nadzór nad dokumentacją i uprawnieniami w systemie. Ponadto, stanowi źródło wiedzy dla pracowników, co do stawianych im zadań. Oprogramowanie w czytelny sposób prezentuje strukturę wdrożonego systemu, a w szczególności procedury i instrukcje postępowania. Szerokie możliwości dostosowania aplikacji do własnych potrzeb sprawiają, iż w wielu przypadkach staje się ona kluczowym elementem działania organizacji. Wykorzystanie aplikacji pozwala na ograniczenie kosztów funkcjonowania systemu antykorupcyjnego oraz usprawnia komunikację wewnętrzną. Swoją funkcjonalnością obejmuje również prowadzenie analizy ryzyka, a co za tym idzie identyfikację punktów podatnych na nadużycia oraz wdrażanie mechanizmów postępowania z ryzykiem i jego monitorowania. Aplikacja może również z powodzeniem być wykorzystywana do prowadzenia działań związanych z kontrolą zarządczą pierwszego i drugiego stopnia.   

Instrukcja korzystania z oprogramowania

Pragnąc ułatwić obsługę oraz przeglądanie opracowanego modelu referencyjnego w bazie zamieszczono szczegółowe wskazówki i instrukcję obsługi znajdującą się w zakładce „Informacje o bazie.”  W artykule pragnie się przedstawić główne zasady posługiwania się oprogramowaniem.

 

1.            Logowanie do bazy

Dostęp do opracowanego modelu nie wymaga podawania spersonalizowanych danych, wystarczy wejście na wskazany adres internetowy. Umożliwia to swobodny dostęp do bazy wszystkim osobom zainteresowanym. Należy zaznaczyć, iż model ma charakter poglądowy, bez możliwości nanoszenia zmian, dlatego możliwe było zaniechanie logowania. W rzeczywistości system wdrożony w JST powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenia dostępu.

2.            Obsługa bazy

Obsługa bazy jest prosta i intuicyjna oparta o szeroko stosowane standardy. Przechodzenie pomiędzy poszczególnymi elementami odbywa się za pomocą hiperłącz – wystarczy wskazać i kliknąć, aby otworzyć dany obiekt. Strona główna aplikacji składa się z dwóch podstawowych obszarów: menu bocznego i górnego banera. Na banerze zamieszczono odnośniki do podstawowych dokumentów i informacji dotyczących prezentowanego systemu. Menu boczne służy do wyszukiwania informacji dotyczących poszczególnych elementów systemu zarządzania. Umożliwia zapoznanie się z Polityką ZSZ, ustanowioną strukturą organizacyjną wraz z zależnościami funkcjonalnymi, zidentyfikowanymi procesami ZSZ. Po wejściu w zakładkę „Lista procedur” użytkownik ma dostęp do udokumentowanych procedur postępowania. Poprzez bibliotekę dokumentów możliwe jest przeglądanie opracowanych dokumentów takich jak: zarządzenia, regulaminy formularze, szablony. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowanym oprogramowaniem, oraz zgłaszanie wszelkich uwag mogących przysłużyć się do jego rozwoju pod numer telefonu (61) 643 51 98. Dostrzeżone dobre praktyki, polecamy wdrażać we własnej organizacji.

 

    

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ