Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w JST

Elektroniczna służba przygotowawcza

Ponad 1 000 jednostek samorządu terytorialnego korzysta z elektronicznej służby przygotowawczej na portalu zarejestrowało się prawie 2 500 pracowników samorządowych.

Internetowe szkolenia  dla pracowników samorządowych realizowane są w ramach projektu systemowego „Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym” Działanie 5.2 PO KL i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród jednostek samorządu terytorialnego.

Z elektronicznych szkoleń najintensywniej korzystają jednostki samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego, tam zarejestrowało się już ponad 400 osób.

 

 

Powyższe szkolenia są szybką i skuteczna metodą zdobywania wiedzy dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę w administracji samorządowej. Najistotniejszą korzyścią płynącą z udziału
w szkoleniach e-learningowych z zakresu służby przygotowawczej jest bezpłatne uczestnictwo.

Rozwiązanie, które zostało zastosowane w projekcie pozwala zaoszczędzić czas oraz pieniądze bez naruszenia korzyści płynących z nauki. Jedną z zalet szkoleń e-learningowych jest możliwość samodzielnego doboru ram czasowych, w których będzie realizowana nauka. Dodatkowym atutem tej formy kształcenia jest możliwość wzięcia udziału w szkoleniu przez dowolną liczbę uczestników oraz indywidualizacja nauczania. Zastosowanie formy e-learningowej gwarantuje jednolitą formę przekazywania informacji a także możliwość śledzenia postępów nauczania zachowując jednocześnie atrakcyjną prezentację wiedzy oraz udogodnienie jakim jest łatwość jej aktualizacji. Dzięki umieszczeniu informacji w portalu oraz możliwości ich uaktualniania uczestnicy mają zawsze dostęp do wszystkich najświeższych informacji z jednego miejsca.

Portal jest ściśle dopasowany do potrzeb projektu, łączy w sobie wiele funkcji i możliwości ułatwiających dostęp do żądanych zasobów. Dzięki temu rozwiązaniu wzrasta skuteczność i efektywność pracy, ponieważ uczestnik ma zawsze szybszy dostęp m.in. do aktualnych informacji, aktualnej bazy dostępnych szkoleń oraz narzędzi komunikacyjnych.

Ukończenie kursu oraz zakończenie egzaminu sprawdzającego z wynikiem pozytywnym uprawnia kursanta do otrzymania certyfikatu potwierdzającego jego wiedzę.

          

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ