Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w JST

Konkurs na „Przejrzystą Stronę BIP”

Termin składania zgłoszeń do konkursu na „Przejrzystą Stronę BIP” realizowanego w ramach projektu systemowego „Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym”, Działanie 5.2 PO KL został przedłużony do 28 lutego br.. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Ulepszenie stron internetowych jednostek nie tylko pozwoli na redukcję czasu poświęconego przez pracowników na udzielenie informacji, ale również poprawi wizerunek urzędu i wpłynie na pozytywną ocenę jego pracy.

Zaproszenia do udziału w konkursie zostały skierowane do wszystkich gmin, powiatów i województw samorządowych. JST biorące udział w konkursie otrzymają znak „uczestnik konkursu”. Zgłoszone podmiotowe strony BIP zostaną poddane ocenie merytorycznej w oparciu o kryteria określone w standardzie, przez przeszkolonych asesorów. Każdy uczestnik konkursu otrzyma informacje, w jakim zakresie jego strona internetowa spełnia kryteria wzorcowego BIP. Trzy najlepsze biuletyny otrzymają dyplom potwierdzający spełnienie standardu „Przejrzystej strony BIP”. Zostanie również opublikowany ranking TOP 10 – dziesięć najlepszych BIP-ów będzie mogło pochwalić się prestiżowym odznaczeniem „BIP w gronie najlepszych 10”. Kolejna piętnastka uczestników konkursu otrzyma wyróżnienia.

Konkurs został ogłoszony 1 grudnia 2010 r. i cieszy się sporym zainteresowaniem jednostek samorządowych. W ramach tego konkursu wszystkie zainteresowane JST otrzymają szansę profesjonalnej weryfikacji własnych podmiotowych stron BIP pod kątem spełniania kryteriów wypracowanych w opublikowanym standardzie.

Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone w marcu 2011 roku na konferencji podsumowującej akcję. Konkurs przyczyni się do zbudowania prestiżowej marki „Przejrzystego BIP”.

Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są na stronie http://bip.sputniksoftware.com/, natomiast ewentualne pytania należy kierować pod numer telefonu: (061) 624-00-45 w. 905.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie na „Przejrzystą stronę BIP” jednocześnie życząc powodzenia.  

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zgłoszenia do konkursu:  

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w sprawie konkursu należy kontaktować się pod numer telefonu:
(061) 624-00-45 w. 905 

 

Pliki do pobrania:

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ