Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w JST

Udane rozpoczęcie e- służby przygotowawczej dla urzędników jednostek samorządu terytorialnego.

Od 28 kwietnia br. 479 jednostek samorządu terytorialnego zarejestrowało się i rozpoczęło szkolenia ze służby przygotowawczej dla swoich urzędników.

Służba przygotowawcza jest jednym z zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu systemowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym”, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Elektroniczna służba przygotowawcza cieszy się dużym zainteresowaniem. Od chwili jej uruchomienia na platformie zarejestrowało się ponad 479 JST w tym 772 użytkowników.

 
Liczba zarejestrowanych pracowników JST, którzy przystąpili do służby przygotowawczej
 
 
Kursy w ramach służby przygotowawczej odbywać się będą w formie e-learningu. Także w tej formie uczestnicy zdawać będą egzaminy na zakończenie służby przygotowawczej.
 
Dlaczego e-learning?
Kształcenie za pomocą Internetu coraz częściej zastępuje tradycyjne metody edukacji na świecie. Jedną z największych zalet szkoleń e-learningowych jest możliwość samodzielnego doboru ram czasowych, w których będzie realizowana nauka. Rozwiązanie to pozwala nie tylko zaoszczędzić nasz czas, ale także pieniądze bez naruszenia korzyści płynących z nauki (pracownik ma więcej czasu na wykonywanie pozostałych czynności zawodowych).
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chcąc wyjść naprzeciw pracownikom samorządowym, opracowało w partnerstwie z firmą 4 System Polska Sp. z o.o. nowe narzędzie, jakim jest elektroniczna służba przygotowawcza dla nowo zatrudnionych pracowników samorządowych.
Główne zalety e-służby:
-  Dowolna liczba uczestników,
-  Oszczędność czasu,
-  Indywidualizacja nauczania,
-  Jednolita forma przekazywania informacji,
-  Możliwość łatwego śledzenia postępów nauczania,
-  Atrakcyjna prezentacja wiedzy,
-  Łatwość aktualizacji wiedzy.
Przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji badania wykazały, iż urzędy są zainteresowanie właśnie taką formą kształcenia. Sporządzony raport z badań „Ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej”, który został przeprowadzony w ramach projektu systemowego „Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej…”, wyrazie wskazuje, iż dwie trzecie (62,20%) badanych stwierdziło, że ich urzędy byłyby zainteresowane udziałem w szkoleniach e-learningowych.
Ważną zaletą portalu jest to, iż posiada on szeroki wachlarz dodatkowych funkcjonalności oraz modułów, które ułatwią pracę uczestnikom i wspomogą proces nauczania, np. forum, komunikator i wiele innych. Dzięki zamieszczonym w portalu informacjom oraz możliwości ich uaktualniania uczestnicy zawsze mają dostęp do wszystkich najświeższych informacji z jednego miejsca.
 
Przeprowadzona przez MSWiA analiza oraz przeprowadzona wśród pracowników JST sprawujących nadzór nad służbą przygotowawczą, ankieta badająca oczekiwania użytkowników względem portalu stworzyła podstawę do wyboru dziewięć kursów:
-  Postępowanie administracyjne.
-  Podstawowe zagadnienia z ustawy o finansach publicznych.
-  Status prawny pracowników samorządowych.
-  Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce.
-  Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych.
-  Dostęp do informacji publicznej, a ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.
-  Kultura urzędnika samorządowego- Kodeks etyczny pracowników Urzędu.
-  Zapoznanie z oprogramowaniem e-urząd.
-  Instrukcja kancelaryjna w urzędzie Jednostki Samorządu Terytorialnego.
Za decyzję o skierowaniu pracownika do odbycia służby przygotowawczej oraz za jej zakres odpowiedzialny jest kierownik jednostki, w której urzędnik jest zatrudniony. Służba maksymalnie trwa do trzech miesięcy natomiast jej czas uzależniony jest od kierownika jednostki.
Ukończenie kursu oraz zakończenie egzaminu sprawdzającego z wynikiem pozytywnym. uprawnia kursanta do otrzymania certyfikatu potwierdzającego jego wiedzę.
Narzędzie to zostało testowane podczas akcji pilotażowej, która trwała w okresie od lutego do kwietnia br. W akcji wzięło udział ponad 100 użytkowników. Przesłane przez nich uwagi oraz sugestie zostały naniesione w udostępnionym portalu.
 
Jak zarejestrować swoją jednostkę?
-  Wejść na stronę www.administracja.mswia.gov.pl, następnie należy kliknąć na baner „Służba Przygotowawcza”, który przeniesie Państwa do portalu.
-  Zarejestrować swoją jednostkę.
-  Zapisać na szkolenie dowolna ilość pracowników.
W przypadku jakichkolwiek problemów, pomoc techniczną oraz merytoryczną uzyskają Państwo kontaktując się pod numerem telefonu: (68) 327 22 08, bądź pisząc na adres: sp@4system.com.
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ