Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych

Trwa rekrutacja do Zadania Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych w projekcie "Systemowe wsparcie procesów zarządzania"

UWAGA - termin rekrutacji został przedłużony do 23 sierpnia 2013 r.

Szanowni Państwo !

Rozpoczyna się rekrutacja do Zadania: Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych w ramach projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST.

Od 1 lipca 2013 r. do 23 sierpnia 2013 r. trwać będzie rekrutacja do Zadania: Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych.

Jednostki Samorządu Terytorialnego zainteresowane usprawnieniem istniejących procesów związanych z planowaniem w obszarach funkcjonalnych oraz usprawnieniem procesów związanych z podejmowaniem decyzji w oparciu o rachunek społeczno-ekonomiczny i nowoczesne metody oceniania, zapraszamy do wzięcia udziału w zadaniu.

Oferowany zakres wsparcia obejmuje:

- Kursy, których program koncentrować będzie się, m.in. wokół zintegrowanego planowania rozwoju, opracowania lub / i usprawnienia procesów podejmowania decyzji w oparciu o rachunek społeczno-ekonomiczny i nowoczesne metody oceniania (evidence based policy);

- Warsztaty stanowiące rozszerzenie zakresu merytorycznego realizowanego w ramach kursów. Będą to praktyczne zajęcia koncentrujące się wokół identyfikacji i wstępnego opracowania zintegrowanych projektów rozwojowych, pod kątem rozwoju terytorialnych układów funkcjonalnych;

- Opracowanie 1 zintegrowanego planu/strategii rozwoju dla wybranego obszaru funkcjonalnego.

Kursy oraz warsztaty odbywać się będą w grupach 16-25 osobowych w wymiarze 4 dni (2x2 dni) x 8 godzin. Udział w ww. formach wsparcia jest bezpłatny. Uczestnicy zagwarantowane mają noclegi i wyżywienie, pokrywają jedynie koszty dojazdu na miejsce szkolenia.

Objętych wsparciem zostanie ponad 1500 pracowników samorządowych w związku z czym Jednostka Samorządu Terytorialnego może zgłosić od 4 do 10 pracowników.

Jak zgłosić się do projektu?

Krok 1:   JST zgłasza się do udziału w Zadaniu poprzez wypełnienie załącznika nr 1 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - deklaracji uczestnictwa urzędu i przesłanie go na adres zarzadzaniejst@mac.gov.pl;

Krok 2:   przesłanie przez Lidera Projektu zwrotnego linka do elektronicznego formularza zgłoszeniowego, do tych JST, które dokonały zgłoszenia chęci udziału w zadaniu;

Na podstawie rejestru prawidłowych zgłoszeń wybrany zostanie obszar funkcjonalny oraz JST objęte wsparciem w ramach Zintegrowanego planu rozwoju.

O wynikach rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz wskaźniki ilościowe Zadania.

Lista zakwalifikowanych osób zostanie ogłoszona na stronie internetowej Lidera: www.administracja.mac.gov.pl;

Przewidywany termin rozpoczęcia szkoleń to wrzesień/październik 2013 r.

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji uczestnicy kursów zostaną powiadomieni o miejscu szkolenia. Lokalizacje szkoleń będą oparte o wyniki rekrutacji – zamiarem jest, aby były one możliwie dogodne dla uczestników szkoleń.

Dodatkowe informacje na temat rekrutacji udzielane są również pod numerami telefonów: 22 556-84-89,  22 245-58-79, lub pod adresem email: zarzadzaniejst@mac.gov.pl

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 30 sierpnia br. na stronie www.administracja.mac.gov.pl.

Poniżej znajdą Państwo regulamin wraz z załącznikami, o których mowa powyżej.

Zapraszamy !!!

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ