Promocja standardów kontroli zarządczej w JST

Zaproszenie na regionalne warsztaty poświęcone wykorzystaniu metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI)

W związku z realizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji projektem pn. "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST"  w ramach Działania 5.2 PO KL, we współpracy z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK) zapraszamy Państwa na regionalne warsztaty poświęcone wykorzystaniu metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) w procesie oceny kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego.

Celem warsztatu będzie prezentacja możliwości wykorzystania metody samooceny stanu zarządzania w jednostkach samorządu (w oparciu o PRI) oraz identyfikacja realizacji standardów kontroli zarządczej. Udział w warsztatach jest bezpłatny (uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu). Ze względu na formułę spotkań liczba miejsc jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń, zgodnie z formularzem zgłoszenia ujętym w załączniku do pisma). Warsztaty odbyły się w następujących miastach: Poznań (16 czerwca br.); Toruń (17 czerwca br.); Gdynia (18 czerwca br.) oraz Białystok (19 czerwca br.). Kolejne warsztaty odbędą się: 21 września 2015 r. w Kielcach, 29 września 2015 r. w Lublinie, 30 września 2015 r. w Rzeszowie, 7 października 2015 r. w Warszawie, 14 października 2015 r. we Wrocławiu, 22 pazdziernika 2015 r. w Krakowie.   Szczegółowy harmonogram szkoleń, miejsca i terminy  będzie sukcesywnie aktualizowany na stronie MSAP UE: www.pri.msap.pl (zakładka: Warsztaty) oraz na stronie MAC: www.administracja.mac.gov.pl  w dziale aktualności.

W razie wątpliwości, proszę kontaktować się z pracownikiem MSAP: Panią Anną Chrabąszcz (tel. 012 293 75 60). 

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ