Szkolenia

Szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego i rządowej administracji zespolonej w województwie z zakresu umiejętności wdrożenia i świadczenia e-usług publicznych.

 

W ramach projektu „Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie e-PUAP”  realizowane było zadanie pn. Edukacyjne wsparcie kadr jednostek samorządu terytorialnego oraz wojewódzkiej zespolonej administracji rządowej w postaci ogólnopolskich, bezpłatnych dwudniowych szkoleń. Celem szkoleń było podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników szkoleń z zakresu umiejętności wdrożenia i świadczenia e-usług na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorstw, w tym w szczególności podniesienie świadomości dot. praw i obowiązków stron wynikających z przepisów dotyczących elektronicznej komunikacji z urzędem, wdrożenia i świadczenia e-usług na platformie e-PUAP, a także funkcjonowania Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Zakres merytoryczny szkoleń

Przedmiotem szkoleń były w szczególności następujące zagadnienia:

  • Obwiązki administracji publicznej w zakresie elektronicznej obsługi obywateli w świetle obowiązującego prawa.
  • Wykorzystywanie Elektronicznej Skrzynki Podawczej, podpisu elektronicznego oraz dokumentów elektronicznych w komunikacji z obywatelem drogą elektroniczną.
  • Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań IT (w tym systemów elektronicznego obiegu dokumentów) w procesie świadczenia e-usług przez urzędy administracji publicznej.
  • Funkcjonalności e-PUAP (w tym Profil Zaufany) oraz rola platformy w świadczeniu e-usług publicznych.
  • Interoperacyjność i standardy - Krajowe Ramy Interoperacyjności.

 

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ