Rekrutacja

Kryteria rekrutacji

 

Szkolenia skierowane są do:

  1. urzędów powołanych dla obsługi organów jednostek samorządu terytorialnego (rozumianych jako gminy lub powiaty), oraz do jednostek im podległych, które nie otrzymały wsparcia w ramach konkursu organizowanego przez MAC Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP oraz
  2. jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie, w tym urzędów wojewódzkich.

Uczestnikami/Uczestniczkami szkoleń mogą być pracownicy/pracownice ww. urzędów i jednostek, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1050, z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z dn. 23.01.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.)), którzy uczestniczą lub będą uczestniczyć w procesie świadczenia usług elektronicznych w tych urzędach/jednostkach.

W procesie rekrutacji preferowane będą zgłoszenia:

  1. urzędów powołanych dla obsługi organów jednostek samorządu terytorialnego, które złożyły aplikację w ramach konkursu organizowanego przez MAC Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP,
  2. urzędów powołanych dla obsługi organów jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie, które przejawiają niską aktywność na platformie ePUAP, mierzoną liczbą udostępnionych usług na platformie e-PUAP.

W procesie rekrutacji preferowane są osoby, które pełnią funkcje referentów spraw w ww. urzędach/jednostkach (osoby obsługujące/realizujące merytorycznie daną sprawę).

W procesie rekrutacji pod uwagę brane będą ww. kryteria oraz ostatecznie kolejność zgłoszeń w ramach rekrutacji wstępnej przesłanych na adres: szkolenia.jst@mac.gov.pl. 

W szkoleniach będzie uczestniczyć 2 500 osób (pracowników urzędów i jednostek, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.), z 600 urzędów/ jednostek - nie więcej niż 50 urzędów/jednostek z jednego województwa, minimum 2 osoby z urzędu/jednostki.

Zakłada się możliwość przeszkolenia więcej niż 2 osób z jednego urzędu/jednostki, spełniających kryteria rekrutacji, o których mowa w ust. 1, jednak MAC zastrzega sobie prawo ograniczenia tej liczby w celu zapewnienia spełnienia warunków dot. liczby Uczestników/Uczestniczek szkoleń oraz liczby urzędów/jednostek, o których mowa powyżej.

Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji zawiera Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach.

 

 

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ