Podstawowe informacje o projekcie

Projekt Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP

Projekt „Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie e-PUAP” realizowany jest przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji we współpracy z Centrum Projektów Informatycznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.2 Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej).

 

Projekt „Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie e-PUAP” realizowany jest przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji we współpracy z Centrum Projektów Informatycznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.2 Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej).

Projekt realizowany jest od 01.04.2014 r. do 30.09.2015 r. na podstawie umowy o dofinansowanie nr POKL.05.02.02.-00-001/13 z dnia 27 czerwca 2014 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ma zasięg ogólnopolski.

Celem projektu jest upowszechnienie świadczenia przez organy administracji publicznej e-usług udostępnionych na platformie ePUAP . W ramach projektu na platformie ePUAP zostanie przygotowana pula nowych usług centralnych, dostępnych w całym kraju, dla obywateli i przedsiębiorców.

Równolegle do powyższych działań realizowane będą szkolenia dla pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych oraz zespolonej administracji rządowej w województwie.

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ