Aktualności

Podanie danych osobowych uczestników szkoleń na formularzach rekrutacyjnych (2015-04-21)

 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z realizacją szkoleń w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, podanie danych osobowych w szczegółowości określonej w formularzach rekrutacyjnych jest warunkiem uznania kwalifikowalności poniesionych wydatków.

Zasada ta została określona w dokumencie „Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, w pkt. 3.6 Podrozdział 6 – Kwalifikowalność uczestników projektu (http://www.kapitalludzki.gov.pl/dokumenty/wytyczne-mrr/wytyczne-kwalifikowalnosc/):

6) Warunkiem kwalifikowania uczestnika projektu jest podanie przez niego lub jego opiekuna prawnego danych osobowych w zakresie określonym przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem zapisów Instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż wypełnione przez Państwa formularze są wykorzystywane wyłącznie w celu sporządzania sprawozdań wymaganych przez instytucje nadzorujące realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie formularzy rekrutacyjnych w zakresie wszystkich pozycji wymaganych na tych formularzach.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - formularz zgłoszenia

Załącznik nr 2 - deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 3 - oświadczenie uczestnictwa 

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ