Porady prawne z lat 2012-2013

Inne - 2013 r., część ósma

 

284/DOR/2013 przekazana do jednostki 6 grudnia 2013 r.

Czy informacje o zakresie zaległości przedsiębiorców w czynszach za lokale użytkowe oraz zaległości w podatku od nieruchomości przediębiorców mogą zostać udzielone radnemu? (załącznik nr 1)

 

286/DOR/2013 przekazana do jednostki 6 grudnia 2013 r.

Czy na badania lekarskie Starosta powinien kierować osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami, które kierowały rowerem w stanie nietrzeźwości? (załącznik nr 2)

 

289/DOR/2013 przekazana do jednostki 14 stycznia 2014 r.

Czy Gmina w ramach zadań własnych może finansować utrzymywanie samochodu zakupionego dla OSP? (załącznik nr 3)

 

291/DOR/2013 przekazana do jednostki 16 grudnia 2013 r.

Kto powinien wystąpić zaświadczenie o niekaralności pracownika i ponieść związane z tym koszty – zatrudniony pracownik, czy pracodawca? (załącznik nr 4)

 

292/DOR/2013 przekazana do jednostki 19 grudnia 2013 r.

Czy strażakowi pracującemu w Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej przysługuje prawo do 2 dni zwolnienia od pracy na podstawie art. 188 Kodeksu pracy? (załącznik nr 5)

 

294/DOR/2013 przekazana do jednostki 19 grudnia 2013 r.

Czy organy odwoławcze mogą kwestionować prawidłowość doręczenia zastępczego? (załącznik nr 6)

 

295/DOR/2013 przekazana do jednostki 19 grudnia 2013 r.

Czy w postępowaniach prowadzonych w oparciu o przepis art. 35 ustawy Prawo budowlane z udziałem stron, czas między datą wysyłki i datą doręczenia ostatniej ze stron może być odliczony na podstawie art.35 od terminu 65 dniowego? (załącznik nr 7)

 

296/DOR/2013 przekazana do jednostki 16 grudnia 2013 r.

Czy w trybie dostępu do informacji publicznej można udzielić radnemu informacji na temat zadeklarowanej przez przedsiębiorcę powierzchni nieruchomości zajętej pod prowadzenie działalności gospodarczej? (załącznik nr 8)

 

300/DOR/2013 przekazana do jednostki 18 grudnia 2013 r.

Solidarna odpowiedzialność Inwestora i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego za roboty budowlane powierzone Podwykonawcy (załącznik nr 9)

 

303/DOR/2013 przekazana do jednostki 30 grudnia 2013 r.

Gdzie powinny być przez Policję wydawane dowody osobiste - czy w siedzibach komend, czy w siedzibach właściwych gmin? (załącznik nr 10)

 

308/DOR/2013 przekazana do jednostki 13 stycznia 2014 r.

Jaki podmiot może być uznany za statutowy organ nadzoru uprawniony do złożenia wniosku o przyznanie nagrody rocznej dla dyrektorów gminnych instytucji kultury? (załącznik nr 11)

 

309/DOR/2013 przekazana do jednostki 31 grudnia 2013 r.

Czy przedsiębiorca  może otrzymać dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w wysokości 8.081,00 zł , czy na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom? (załącznik nr 12)

 

310/DOR/2013 przekazana do jednostki 7 stycznia 2014 r.

Czy przy ustalaniu w drodze zarządzenia nagrody jubileuszowej dla prezesa zarządu spółki Miejskiej można stosować zapis, że przyznawana będzie zgodnie z zakładowym regulaminem wynagradzania, gdy jego zapisy są korzystniejsze od tych z rozporządzenia? (załącznik nr 13)

 

 

 

 


 

 

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ