Porady prawne z lat 2012-2013

Gospodarka nieruchomościami, prawo geodezyjne i kartograficzne - część druga

 

201/DOR/2013 przekazana do jednostki 20 sierpnia 2013 r.

Jak rozliczać zamianę nieruchomości między gminą a osobą fizyczną? (załącznik nr 1)

 

207/DOR/2013 przekazana do jednostki 23 września 2013 r.

W jaki sposób uwłaszczyć Gminny Ośrodek Kultury, jeżeli nie można stwierdzić zarządu nieruchomościami przez wspomniany podmiot w dniu 5 grudnia 1990 r., jak też w dniu 1 stycznia 1998 r., bez którego nabycie z mocy prawa nie może być skuteczne? (załącznik nr 2)

 

217/DOR/2013 przekazana do jednostki 4 października 2013 r.

Czy Gmina może zbyć, będąc jednocześnie właścicielem jednego z lokali mieszkalnych i udziału w częściach wspólnych budynku wielorodzinnego, nieruchomości sąsiedniej stanowiącej przyległą działkę siedliskową dla tego budynku, na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, mimo braku jednomyślnego podjęcia przez wspólnotę uchwały o nabyciu tej nieruchomości? (załącznik nr 3)

 

256/DOR/2013 przekazana do jednostki 19 listopada 2013 r.

Czy klasyfikator gruntów mógł zmienić klasę gruntów z Ls III na Ps IV, czy też powinien zachować klasę bonitacyjną gruntu? (załącznik nr 4)

 

304/DOR/2013 przekazana do jednostki 8 stycznia 2014 r.

Czy uchwała rady gminy w sprawie zamiany nieruchomości będącej własnością gminy z nieruchomością stanowiącą własność osoby fizycznej nie jest wymagana? (załącznik nr 5)

 

305/DOR/2013 przekazana do jednostki 31 grudnia 2013 r.

Czy tryb wskazany w art. 106 Kpa wymagany jest w przypadku art.39 ust.3 i 4 Prawa budowlanego? (załącznik nr 6)

 

306/DOR/2013 przekazana do jednostki 8 stycznia 2014 r.

Czy można uznać związek zawodowy za podmiot, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami tylko na podstawie zapisów statutu tegoż związku? (załącznik nr 7)

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ