Porady prawne z lat 2012-2013

Sprawy objęte proceduralnie przepisami Ordynacji Podatkowej - część druga

 

166/DOR/2013 przekazana do jednostki 28 czerwca 2013 r.

Jak wyliczyć podatek od stawów niezarybionych? (załącznik nr 1)

 

191/DOR/2013 przekazana do jednostki 1 sierpnia 2013 r.

Czy grunty rolne będące składnikiem majątku wspólnego małżonków oraz grunty rolne stanowiące składnik majątku osobistego jednego z nich, których łączna powierzchnia spełnia normę obszarową wskazaną w art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, winny zostać opodatkowane podatkiem rolnym jako gospodarstwo rolne? (załącznik nr 2)

 

215/DOR/2013 przekazana do jednostki 2 września 2013 r.

Kto będzie podatnikiem podatku od nieruchomości, gdy Skarb Państwa /Nadleśnictwo/, jako właściciel nieruchomości, na której posadowiony jest wolno stojący budynek mieszkalny zawrze z osobą fizyczną umowę najmu? (załącznik nr 3)

 

228/DOR/2013 przekazana do jednostki 30 września 2013 r.

Czy wpłata zobowiązanego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dokonana na rzecz gminy ze wskazaniem w tytule konkretnego miesiąca i roku, może zostać zarachowana na poczet zobowiązania z tytułu ww. opłaty o najwcześniejszym terminie płatności? (załącznik nr 4)

 

247/DOR/2013 przekazana do jednostki 22 października 2013 r.

Czy wydając duplikat decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości organ powinien pobierać opłatę skarbową? (załącznik nr 5)

 

248/DOR/2013 przekazana do jednostki 25 października 2013 r.

Czy na podstawie art.299 §3 pkt 8 i 6 Ordynacji podatkowej organ podatkowy może udzielić komornikom sądowym informacji w oparciu o prowadzoną bazę podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego? (załącznik nr 6)

 

249/DOR/2013 przekazana do jednostki 30 października 2013 r.

Co uczynić po wydaniu wadliwej interpretacji indywidualnej? (załącznik nr 7)

 

269/DOR/2013 przekazana do jednostki 2 grudnia 2013 r.

Zastosowanie zwolnienia w podatku rolnym z tytułu nabytych gruntów na powiększenie swojego gospodarstwa rolnego. (załącznik nr 8)

 

287/DOR/2013 przekazana do jednostki 2 grudnia 2013 r.

Jaką stawką należy opodatkować podziemne miejsce postojowe (stawką dla budynków pozostałych czy mieszkalnych)? (załącznik nr 9)

 

302/DOR/2013 przekazana do jednostki 30 grudnia 2013 r.

Czy podatek od nieruchomości od budynku garażowego postawionego na jednej działce z budynkiem mieszkalnym powinien być naliczony wg stawki dla budynku mieszkalnego czy też wg stawki wyższej? (załącznik nr 10)

Załączniki

ZALOGUJ SIĘ

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ