Porady prawne z lat 2012-2013

Sprawy objęte proceduralnie przepisami Ordynacji Podatkowej - część druga

 

166/DOR/2013 przekazana do jednostki 28 czerwca 2013 r.

Jak wyliczyć podatek od stawów niezarybionych? (załącznik nr 1)

 

191/DOR/2013 przekazana do jednostki 1 sierpnia 2013 r.

Czy grunty rolne będące składnikiem majątku wspólnego małżonków oraz grunty rolne stanowiące składnik majątku osobistego jednego z nich, których łączna powierzchnia spełnia normę obszarową wskazaną w art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, winny zostać opodatkowane podatkiem rolnym jako gospodarstwo rolne? (załącznik nr 2)

 

215/DOR/2013 przekazana do jednostki 2 września 2013 r.

Kto będzie podatnikiem podatku od nieruchomości, gdy Skarb Państwa /Nadleśnictwo/, jako właściciel nieruchomości, na której posadowiony jest wolno stojący budynek mieszkalny zawrze z osobą fizyczną umowę najmu? (załącznik nr 3)

 

228/DOR/2013 przekazana do jednostki 30 września 2013 r.

Czy wpłata zobowiązanego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dokonana na rzecz gminy ze wskazaniem w tytule konkretnego miesiąca i roku, może zostać zarachowana na poczet zobowiązania z tytułu ww. opłaty o najwcześniejszym terminie płatności? (załącznik nr 4)

 

247/DOR/2013 przekazana do jednostki 22 października 2013 r.

Czy wydając duplikat decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości organ powinien pobierać opłatę skarbową? (załącznik nr 5)

 

248/DOR/2013 przekazana do jednostki 25 października 2013 r.

Czy na podstawie art.299 §3 pkt 8 i 6 Ordynacji podatkowej organ podatkowy może udzielić komornikom sądowym informacji w oparciu o prowadzoną bazę podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego? (załącznik nr 6)

 

249/DOR/2013 przekazana do jednostki 30 października 2013 r.

Co uczynić po wydaniu wadliwej interpretacji indywidualnej? (załącznik nr 7)

 

269/DOR/2013 przekazana do jednostki 2 grudnia 2013 r.

Zastosowanie zwolnienia w podatku rolnym z tytułu nabytych gruntów na powiększenie swojego gospodarstwa rolnego. (załącznik nr 8)

 

287/DOR/2013 przekazana do jednostki 2 grudnia 2013 r.

Jaką stawką należy opodatkować podziemne miejsce postojowe (stawką dla budynków pozostałych czy mieszkalnych)? (załącznik nr 9)

 

302/DOR/2013 przekazana do jednostki 30 grudnia 2013 r.

Czy podatek od nieruchomości od budynku garażowego postawionego na jednej działce z budynkiem mieszkalnym powinien być naliczony wg stawki dla budynku mieszkalnego czy też wg stawki wyższej? (załącznik nr 10)

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ