Porady prawne z lat 2012-2013

Ochrona środowiska, odpady, utrzymanie porządku - cz.2

NOWE PORADY PRAWNE

 

146/DOR/2013 przekazana do jednostki 11 czerwca 2013 r.

Jaka forma prawna powinna obowiązywać Urząd Miasta przy przekazywaniu deklaracji śmieciowej (system GOK+)? (załącznik nr 1)

 

153/DOR/2013 przekazana do jednostki 18 czerwca 2013 r.

Czy istnieje możliwość przekazania danych osobowych mieszkańców związkowi międzygminnemu w celu weryfikacji deklaracji śmieciowych? (załącznik nr 2)

 

182/DOR/2013 przekazana do jednostki 17 lipca 2013 r.

Na kim spoczywa obowiązek uprzątnięcia, zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych z terenu dróg publicznych oraz ponoszenia kosztów z tym związanych? (załącznik nr 3)

 

184/DOR/2013 przekazana do jednostki 22 lipca 2013 r.

Jakim kryterium Gmina powinna się kierować, aby uznać odpady za zbierane i odbierane od mieszkańca w sposób selektywny? (załącznik nr 4)

 

258/DOR/2013 przekazana do jednostki 12 listopada 2013 r.

Czy Wykonawca może stosując się do zasady bliskości w odniesieniu do odpadów zmieszanych, przekazywać odpady zbierane selektywnie do innej instalacji, niż ta wskazana w umowie? (załącznik nr 5)

 

261/DOR/2013 przekazana do jednostki 4 listopada 2013 r.

Jaki powinien być dalszy tok postępowania organu w sytuacji, w której przedsiębiorca prowadzący sklep w lokalu użytkowym nie dostarczył umowy a oświadczenie, że nie produkuje śmieci, a makulaturę dostarcza do punktu skupu? (załącznik nr 6)

 

267/DOR/2013 przekazana do jednostki 12 listopada 2013 r.

Czy możliwe jest łączenie postanowienia  o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z postanowieniem o wyznaczeniu 7-dniowego terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego? (załącznik nr 7)

 

275/DOR/2013 przekazana do jednostki 25 listopada 2013 r.

Jaki powinien być tok postępowania w przypadku gdy opłata za gospodarowanie odpadami zostanie uiszczona w wysokości wyższej od należnej? (załącznik nr 8)

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ