Porady prawne z lat 2012-2013

Egzekucja administracyjna

 

106/DOR/2013 przekazana do jednostki 16 maja 2013 r.

Czy zaliczyć wpłatę na należność główną i policzyć odsetki - uznając, że nie zostały one zapłacone, czy też rozksięgować wpłatę od najstarszej należności głównej? (załącznik nr 1)

 

111/DOR/2013 przekazana do jednostki 14 czerwca 2013 r.

Czy gmina (…) w świetle zapisów art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r.  oraz § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 22 listopada 2001 r. może wysyłać dłużnikom upomnienia w przypadkach wskazanych w § 13 rozporządzenia (załącznik nr 2)

 

239/DOR/2013 przekazana do jednostki 17 października 2013 r.

Czy istnieje możliwość umorzenia przez Wójta Gminy naliczonej w trybie przepisów ustawy o ochronie przyrody kary za wycięcie drzew bez wymaganego zezwolenia? (załącznik nr 3)

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ