Porady prawne z lat 2012-2013

Inne - 2013 r., część trzecia

NOWE PORADY PRAWNE

 

78/DOR/2013 przekazana do jednostki 16 kwietnia 2013 r.

Czy na sesji Rady Miasta dozwolone jest publiczne przeczytanie skargi na burmistrza? (załącznik nr 1)

 

80/DOR/2013 przekazana do jednostki 24 kwietnia 2013 r.

Czy za poświadczenie oświadczenia prowadzącego gospodarstwo rolne należy pobierać opłatę skarbową? (załącznik nr 2)

 

82/DOR/2013 przekazana do jednostki 11 kwietnia 2013 r.

Czy można dokonać zwolnienia z opłaty skarbowej za sprostowanie błędu w akcie urodzenia powstałego z winy urzędu? (załącznik nr 3)

 

86/DOR/2013 przekazana do jednostki 16 kwietnia 2013 r.

Czy gminne spółki wodne są uprawnione do żądania udostępnienia danych osobowych? (załącznik nr 4)

 

93/DOR/2013 przekazana do jednostki 24 kwietnia 2013 r.

Czy Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy wykonujący zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę może obciążyć dłużnika opóźniającego się z zapłatą za usługę wodociągowo-kanalizacyjną kosztami wezwania do zapłaty do wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych czyli kosztami znaczków pocztowych w kwocie 5,70 zł? (załącznik nr 5)

 

94/DOR/2013 przekazana do jednostki 15 maja 2013 r.

Czy Dyrektor ZOZ składa oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, czy też w tym zakresie nie obowiązuje go ustawa o finansach publicznych? (załącznik nr 6)

 

99/DOR/2013 przekazana do jednostki 6 maja 2013 r.

Czy można na stanowisko zastępcy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudnić osobę bez przeprowadzenia naboru? (załącznik nr 7)

 

102/DOR/2013 przekazana do jednostki 14 maja 2013 r.

Jak urząd gminy ma stwierdzić okresy pracy w gospodarstwie rolnym, jeśli dana osoba figuruje jedynie jako zameldowana w danym okresie u rodziców, a rodzice byli podatnikami podatku rolnego? (załącznik nr 8)

 

103/DOR/2013 przekazana do jednostki 8 maja 2013 r.

Czy pracownikowi zwolnionemu w trybie art. 32 § 1 pkt 3, art. 36 § 1 pkt 3 oraz art. 36¹ kp przysługuje prawo do odprawy emerytalnej? (załącznik nr 9)

 

104/DOR/2013 przekazana do jednostki 13 maja 2013 r.

Czy z obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek wyrażania zgody na udział prasy i osób postronnych (niezaproszonych) na posiedzenia, spotkania, zebrania, narady itp. organizowane na terenie Urzędu i jednostek podległych? (załącznik nr 10)

 

105/DOR/2013 przekazana do jednostki 13 maja 2013 r.

Czy pracownikowi uczącemu się na studiach podyplomowych przysługuje urlop szkoleniowy na napisanie i obronę pracy dyplomowej? (załącznik nr 11)

 

109/DOR/2013 przekazana do jednostki 20 maja 2013 r.

Czy w oświadczeniach majątkowych radnych w punkcie X „Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 tysięcy złotych” należy wpisywać kwotę tzw. debetu na rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym? (załącznik nr 12)

 

118/DOR/2013 przekazana do jednostki 24 maja 2013 r.

Czy kółko rolnicze może być przedsiębiorcą i podatnikiem podatku od nieruchomości? (załącznik nr 13)

 

120/DOR/2013 przekazana do jednostki 21 maja 2013 r.

Czy prowadzony w formie elektronicznej kalendarz burmistrza jest informacją publiczną? (załącznik nr 14)

 

125/DOR/2013 przekazana do jednostki 3 czerwca 2013 r.

Czy można potwierdzić profil zaufany obcokrajowca (ePUAP), a jeżeli tak, to na podstawie jakiego dokumentu należy potwierdzić tożsamość osoby wnioskującej? (załącznik nr 15)

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ