Porady prawne z lat 2012-2013

Inne - 2013 r., część druga

42/DOR/2013 przekazana jednostce 29 marca 2013 r.

 

Ile dni "opieki na dziecko" przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w kilku miejscach pracy? (załącznik nr 1)

 

44/DOR/2013 przekazana jednostce 27 marca 2013 r.

 

Przykładowe zapisy umowy na zarządzanie Inkubatorem Przedsiębiorczości (załącznik nr 2)

 

48/DOR/2013 przekazana do jednostki 21 marca 2013 r.

 

Po jakim czasie ulegają przedawnieniu należności wynikające z decyzji obciążającej kosztami odbioru, transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierząt wydanej na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie zwierząt. Jakie przepisy będą miały zastosowanie w tym zakresie? (załącznik nr 3)

 

49/DOR/2013 przekazana do jednostki 28 marca 2013 r.

 

Czy wystąpienie Inspektora Pracy stanowi informację publiczną i pracodawca zobowiązany jest przekazać pracownikowi jego kopię w terminie określonym w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej? (załącznik nr 4)

 

50/DOR/2013 przekazana do jednostki 20 marca 2013 r.

 

Czy istnieje możliwość stosowania upustów od taryfowych cen za wodę lub innych rabatów zgodnie, z którymi większy pobór wody w danym okresie rozliczeniowym skutkowałby zastosowaniem wobec danego odbiorcy niższej ceny (tj. przyjęciem ceny odwrotnie proporcjonalnej do ilości pobranej wody)? (załącznik nr 5)

 

53/DOR/2013 przekazana do jednostki 25 marca 2013 r.

 

W jaki sposób należy przekazać lub oddać w użytkowanie obiekty gminne (świetlice wiejskie) dla Gminnego Ośrodka Kultury, który jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, a jednocześnie jest jednostką organizacyjną gminy? (załącznik nr 6)

 

54/DOR/2013 przekazana do jednostki 8 kwietnia 2013 r.

 

Kto odpowiada za zobowiązania SP ZOZ w razie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie jego likwidacji? (załącznik nr 7)

 

55/DOR/2013 przekazana do jednostki 28 marca 2013 r.

 

Czy należy zawrzeć umowę o powierzenie danych osobowych pomiędzy Kierownikiem GOPS, a Wójtem Gminy w sytuacji odbierania i wysyłania korespondencji GOPS przez kancelarię Urzędu Gminy? (załącznik nr 8)

 

59/DOR/2013 przekazana do jednostki 3 kwietnia 2013 r.

 

Interpretacja art. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (załącznik nr 9)

 

62/DOR/2013 przekazana do jednostki 3 kwietnia 2013 r.

 

Czy zadania zastępcy kierownika usc może wykonywać pracownik zatrudniony na innym stanowisku? (załącznik nr 11)

 

64/DOR/2013 przekazana do jednostki 29 marca 2013 r.

 

Jaki jest status prawny pracowników biblioteki publicznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego- gminę? (załącznik nr 12)

 

73/DOR/2013 przekazana do jednostki 12 kwietnia 2013 r.

 

W jaki sposób wybrać dostawcę energii elektrycznej w sytuacji, gdy oświetlenie uliczne jest własnością zewnętrznej spółki? (załącznik nr 13)

 

74/DOR/2013 przekazana do jednostki 12 kwietnia 2013 r.

 

Czy Rada Powiatu może skrócić okres likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz przejąć dług szpitala bez zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w budżecie Powiatu oraz bez zachowania zasady uprzedniości budżetu? (załącznik nr 14)

 

75/DOR/2013 przekazana do jednostki 8 kwietnia 2013 r.

 

Czy należy wykonać pomiary hałasu impulsowego w celu sprawdzenia czy normy dopuszczalne zostały dotrzymane? (załącznik nr 15)

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ