Porady prawne z lat 2012-2013

Inne - 2013 r., część pierwsza

1/DOR/2013 przekazana do jednostki 21 stycznia 2013 r.

 

Czy muzeum prywatne założone przez osobę fizyczną może skaładać oferty w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie? (załącznik nr 1)

 

2/DOR/2013 przekazana do jednostki 21 stycznia 2013 r.

 

Czy dopuszcza się w SIWZ na oprogramowanie komputerowe podawanie konkretnej nazwy produktu? (załącznik nr 2)

 

3/DOR/2013 przekazana do jednostki 29 stycznia 2013 r.

 

Ustalenie stażu pracy do nagrody jubileuszowej i tzw. ‘trzynastki” (załącznik nr 3)

 

7/DOR/2013 przekazana do jednostki 26 lutego 2013 r.

 

Czy zastępca wójta jest nadal umocowany po rozpoczęciu kadencji przez kolejnego wójta? (załącznik nr 4)

 

8/DOR/2013 przekazana do jednostki 25 lutego 2013 r.

 

Czy Gmina może wypłacić ekwiwalent pieniężny dla członka OSP za udział w kursie pierwszej pomocy? (załącznik nr 5)

 

15/DOR/2013 przekazana do jednostki 4 marca 2013 r.

 

Czy przestępstwa z ordynacji wyborczej mogą być popełnione również z winy nieumyślnej? (załącznik nr 6)

 

16/DOR/2013 przekazana do jednostki 4 marca 2013 r.

 

Czy należy podjąć ponowną uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka kultury w sytuacji gdy poprzednia się nie zachowała? (załącznik nr 7)

 

21/DOR/2013 przekazana do jednostki 5 marca 2013 r.

 

Czy informacja o wynagrodzeniach podlega udostępnieniu jak informacja publiczna? (załącznik nr 8)

 

26/DOR/2013 przekazana do jednostki 12 marca 2013 r.

 

Czy Rada Gminy jest zobowiązana udostępnić wykaz osób popierających odwołanie sołtysa? (załącznik nr 9)

 

27/DOR/2013 przekazana do jednostki 12 marca 2013 r.

 

Czy badając raz w roku ceny rynkowe dokonuje się zasady efektywnego zarządzania finansami? (załącznik nr 10)

 

32/DOR/2013 przekazana do jednostki 18 marca 2013 r.

 

Czy po każdym zakończeniu umowy na czas określony (w sytuacji gdy obie następują po sobie) należy wydać świadectwo pracy? (załącznik nr 11)

 

33/DOR/2013 przekazana do jednostki 14 marca 2013 r.

 

Na kim ciąży obowiązek podatkowy (podatek rolny), gdy osoba fiz. dzierżawi grunty od ANR bezumownie po wygaśnięciu umowy? (załącznik nr 12)

 

37/DOR/2013 przekazana do jednostki 14 marca 2013 r.

 

Czy wybór wiceprzewodniczącego komisji w radzie powiatu jest zgodny z ustawą o samorządzie powiatowym? (załącznik nr 13)

 

40/DOR/2013 przekazana do jednostki 13 marca 2013 r.

 

Czy Urząd ma obowiązek udzielić informacji, która ma stanowić część pracy dyplomowej? (załącznik nr 14)

 

41/DOR/2013 przekazana do jednostki 18 marca 2013 r.

 

Czy Rada Miasta może ukarać burmistrza za niezałatwienie sprawy w terminie?

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ