Porady prawne z lat 2012-2013

Gospodarka nieruchomościami, prawo geodezyjne i kartograficzne

NOWE PORADY PRAWNE !

16/DOR/2012 przekazana do jednostki 21 lipca 2012 r. Opis przedmiotu sprawy:
1) Czy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która zatwierdziła podział nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste, zatwierdziła również podział posadowionego na niej lokalu stanowiącego garaż, jeżeli lokal ten nie został wskazany w sentencji decyzji jako przedmiot podziału, a jego podział wynikać może jedynie z przebiegu linii podziału zawartej w części graficznej projektu podziału nieruchomości, stanowiącego załącznik do decyzji?
2) Czy jeżeli powyższa decyzja zatwierdziła podział lokalu, to prawo użytkowania wieczystego wygasło zarówno na wydzielonej części gruntu, jak i proporcjonalnie na pozostałej części gruntu, w udziale związanym z lokalem, właściciel lokalu utracił prawo do jakiegokolwiek udziału w gruncie obu działek, a księga wieczysta dla wywłaszczonego lokalu powinna zostać zamknięta, czy też prawo użytkowania wieczystego wygasło wyłącznie na wydzielonej części gruntu, księga wieczysta lokalowa nadal znajduje się w obrocie prawnym, a jedynie część garażu posadowiona na wywłaszczonym gruncie utraciła charakter odrębnego przedmiotu własności?
3) Za co przysługuje odszkodowanie, a co może być przedmiotem roszczenia o wykup w drodze umowy, jeżeli linia podziału lokalu przebiega w taki sposób, iż niemożliwe jest korzystanie z niego w dotychczasowy sposób, ale możliwe jest korzystanie z pozostałej części nieruchomości gruntowej?

(załącznik 1)

 

24/DOR/2012 przekazana do jednostki 17 sierpnia 2012 r. :

Czy powiat, jako współwłaściciel większościowy nieruchomości gruntowej zabudowanej, może pełnić funkcję zarządcy nieruchomości wspólnej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy współwłaścicielami?

(załącznik 2)

 

28/DOR/2012 przekazana do jednostki 31 października 2012 r. :

Czy współposiadacz nieruchomości gruntowej może żądać wznowienia postępowania i uchylenia decyzji wymiarowych po 10 latach oraz zwrotu podatku od nieruchomości? (załącznik nr 3)

 

9/DOR/2013 przekazana do jednostki 21 lutego 2013 r. :

Czy w inwentaryzacji (wg ust. o rachunkowości) należy ująć grunty będące w posiadaniu samoistnym gminy? (załącznik nr 4)

 

11/DOR/2013 przekazana do jednostki 25 lutego 2013 r. :

Czy dopuszczalne jest podzielenie budynku ścianą oddzielenia przeciwpożarowego zgodną z granicą działki bez oficjalnej zgody sąsiada? (załącznik nr 5)

 

14/DOR/2013 przekazana do jednostki 4 marca 2013 r. :

Czy gmina może sprzedać nieruchomość gminną bez przetargu na cel przedszkola niepublicznego? (załącznik nr 6)

 

36/DOR/2013 przekazana do jednostki 18 marca 2013 r.:

Czy gminie wolno oddać w użyczenie nieruchomości podmiotowi niepublicznemu? (załącznik nr 7)

 

43/DOR/2013 przekazana do jednostki 22 marca 2013 r.:

Uwłaszczenie Gminnego Ośrodka Kultury (załącznik nr 8)

 

76/DOR/2013 przekazana do jednostki 8 kwietnia 2013 r.:

Zamieszczenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia na portalu internetowym (załącznik nr 9)

 

85/DOR/2013 przekazana do jednostki 19 kwietnia 2013 r.:

Zamiana nieruchomości z prawem własności na nieruchomość w użytkowaniu wieczystym (załącznik nr 10)

 

98/DOR/2013 przekazana do jednostki 29 kwietnia 2013 r.:

Zbywanie działek gminy na cele budownictwa mieszkaniowego na preferencyjnych warunkach (załącznik nr 11)

 

110/DOR/2013 przekazana do jednostki 22 maja 2013 r.:

Czy gmina może w uchwale dot. zasad sprzedaży lokali umieścić zapis o obowiązku uiszczenia zaliczki dla rzeczoznawcy majątkowego? (załącznik nr 12)

 

115/DOR/2013 przekazana do jednostki 20 maja 2013 r.

W jaki sposób uregulować stan prawny działek zajętych pod publiczne drogi gminne w sytuacji, gdy część urządzonych dróg publicznych na terenie miasta została urządzona przed kilkudziesięciu laty? (załącznik nr 13)

 

147/DOR/2013 przekazana do jednostki 18 czerwca 2013 r.

Czy świetlice wiejskie będące własnością gminy można na podstawie umowy użyczenia przekazać w zarządzanie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury? (załącznik nr 14)

 

164/DOR/2013 przekazana do jednostki 22 lipca 2013 r.

Kto jest właścicielem mostu w sytuacji, gdy Gmina oddała firmie w użyczenie grunt pod przyczółki, most nie został ukończony, a firma upadła? (załącznik nr 15)

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ