Porady prawne z lat 2012-2013

Drogi publiczne, transport drogowy

NOWE PORADY PRAWNE

 

9/DOR/2012 przekazana do jednostki 9 lipca 2012 r. :

Ustalenie, czygmina może utworzyć spółkę z o.o. lub przystąpić do takiej spółki, której głównym przedmiotem działalności będzie produkcja energii elektrycznej w elektrowni wiatrowej i sprzedaż tej energii do sieci?

(załącznik 1)

 

23/DOR/2012 przekazana do jednostki 20 sierpnia 2012 r. :

Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym Prezydent Miasta jako organizator imprezy promującej Miasto zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek do Prezydenta Miasta i uzyskać decyzję administracyjną zezwalającą na zajęcie pasa drogowego oraz ustalającą wysokość stosownej opłaty, zaś Prezydent jako zarządca drogi gminnej powinien wydać sobie jako organizatorowi imprezy promującej Miasto decyzję o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego i ustaleniu opłaty z tego tytułu?

(załącznik 2)

 

52/DOR/2013 przekazana do jednostki 25 marca 2013 r.:

Czy gmina ma obowiązek podjęcia uchwały w sprawie określenia przystanków, zasad korzystania z nich (także przy drogach powiatowych i wojewódzkich)? (załącznik nr 3)

 

68/DOR/2013 przekazana do jednostki 3 kwietnia 2013 r.:

Jaki charakter ma opłata za korzystanie przez operatora z przystanków - cywilnoprawny czy publicznoprawny? (załącznik nr 4)

 

229/DOR/2013 przekazana do jednostki 28 października 2013 r.:

Określenie podmiotu zobowiązanego do przeprowadzenia remontu i utrzymywania dróg dojazdowych do pól i lasów, niezaliczonych do kategorii dróg publicznych gdy Gmina jest podmiotem władającym. (załącznik nr 5)

 

288/DOR/2013 przekazana do jednostki 9 grudnia 2013 r.:

W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w sytuacji, gdy gmina zawiera umowę dzierżawy, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca jej własność? (załącznik nr 6)

 

274/DOR/2013 przekazana do jednostki 14 listopada 2013 r.:

Czy organ podatkowy w związku ze złożonym przez podatnika w dniu 29 grudnia 2011 r. wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2006 r., który wpłynął do organu podatkowego 3 stycznia 2012 r. winien przeprowadzić postępowanie podatkowe w sprawie stwierdzenia nadpłaty oraz jej zwrotu i merytorycznie rozpatrzyć sprawę decyzją? (załącznik nr 7)

 

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ