Porady prawne z lat 2012-2013

Ochrona środowiska, odpady, utrzymanie porządku

 

8/DOR/2012 przekazana do jednostki 21 czerwca 2012 r. Opis przedmiotu sprawy:

 

1) Kto powinien sfinansować budowę odcinka podłączenia kanalizacji sanitarnej od budynku sprzedanego po obrysie do kolektora?,

2) Kto powinien sfinansować budowę studni kanalizacji sanitarnej zamykającą instalację sanitarną w budynku ale zlokalizowaną poza nieruchomością?

3) Co w przypadku budynku sprzedanego po obrysie stanowi przyłącze, a co część sieci?

(załącznik 1)

 

11/DOR/2012 przekazana do jednostki 23 lipca 2012 r. Opis przedmiotu sprawy:

Czy Starosta powinien egzekwować w trybie egzekucji administracyjnej obowiązki nałożone na gminę w przypadku, gdy decyzja nie zostanie wykonana w terminie? Czy też należy wydać w trybie art. 362 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) decyzję na nowego właściciela działki uchylając wcześniej decyzję wydaną na Gminę?

(załącznik 2)

 

30/DOR/2012 przekazana do jednostki 9 listopada 2012 r.

Kto powinien dokonywać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gospodarstwa wielolokalowego? (załącznik nr 3)

 

33/DOR/2012 przekazana do jednostki 28 listopada 2012 r.

Czy konieczne jest wydanie odrębnego zezwolenia na podjęcie działań w związku z niewykonaniem obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej? (załącznik nr 4)

 

12/DOR/2013 przekazana do jednostki 4 marca 2013 r.

Czy ustanowienie mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych spełnia wymagania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie? (załącznik nr 5)

 

35/DOR/2013 przekazana do jednostki 20 marca 2013 r.

Czy przy ubieganiu się o nowe zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów należy przedstawić decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach? (załącznik nr 6)

 

38/DOR/2013 przekazana do jednostki 18 marca 2013 r.

Czy starosta podlega wyłączeniu w sprawie, w której wnioskodawcą jest powiatowa spółka wodna? (załącznik nr 7)

 

46/DOR/2013 przekazana do jednostki 20 marca 2013 r.

Interpretacja art. 6qa ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - czy wójt ma obowiązek prowadzić egzekucję opłat za odbiór odpadów? (załącznik nr 8)

 

47/DOR/2013 przekazana do jednostki 3 kwietnia 2013 r.

Interpretacja art. 56 ustawy o transporcie kolejowym - wycięcie krzewów przy torach z terenu należącego do Lasów Państwowych (załącznik nr 9)

 

67/DOR/2013 przekazana do jednostki 3 kwietnia 2013 r.

Obcięcie gałęzi przechodzących z gruntu sąsiada - pierwszeństwo k.c. czy ustawy o ochronie przyrody (załącznik nr 10)

 

72/DOR/2013 przekazana do jednostki 26 kwietnia 2013 r.

Czy można wezwać inwestora do przedstawienia informacji o oddziaływaniu zmienionej inwestycji na środowisko (załącznik nr 11)

 

84/DOR/2013 przekazana do jednostki 12 kwietnia 2013 r.

Czy gmina ma obowiązek organizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych w sytuacji gdy posiada zakład budżetowy powołany do tego celu? (załącznik nr 12)

 

112/DOR/2013 przekazana do jednostki 10 czerwca 2013 r.

Czy Burmistrz może uzyskać informacje o zużyciu wody przez mieszkańców od gminnej spółki dostarczającej wodę? (załącznik nr 13)

 

121/DOR/2013 przekazana do jednostki 24 maja 2013 r.

Czy biogazownia rolnicza o mocy 1875 kWel musi mieć pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza? (załącznik nr 14)

 

124/DOR/2013 przekazana do jednostki 22 maja 2013 r.

Czy zarząd związku międzygminnego może stać się organem egzekucyjnym w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? (załącznik nr 15)

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ