Porady prawne z 2015 r.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

 

1. Czy w świetle art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  należy stosować zapisy „starego planu miejscowego” na obszarze dla którego Wojewoda - Rozstrzygnięciem Nadzorczym stwierdził nieważność uchwały dla części obszarów w „nowym planie”? (odpowiedź

2. Czy należy ustalić warunki zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania pawilonu usługowo-handlowego z garażem na zakład pogrzebowy, w którym przewiduje się pomieszczenie z urządzeniem chłodniczym do przechowywania zwłok? (odpowiedź)  Czy wobec wniosku o zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na usługowy, istniejący budynek gospodarczy (z def. przypisany do zabudowy mieszkaniowej) podlega obowiązkowi zmiany na usługowy? (odpowiedź)

3. Czy obowiązek ustalenia opłaty planistycznej istnieje w sytuacji, gdy nieruchomość została w pierwszej kolejności przekazana w drodze darowizny, a następnie sprzedana przez osobę obdarowaną (przed upływem 5 lat od wejścia w życie planu)? (odpowiedź)

4. Kto jest stroną postępowania w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ustalającej warunki zabudowy? (odpowiedź)

5. Czy organ powinien wydać kolejną decyzję odmowną w sprawie warunków zabudowy? (odpowiedź)

6. Czy przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy należy jej projekt uzgodnić z Państwową Inspekcją Sanitarną? (odpowiedź)

7. Jaką dalej procedurę należy zastosować w przedmiocie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowanego w 2010 r.? (odpowiedź)

8. Czy dla terenu, którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze obowiązują w dalszym ciągu ustalenia Uchwały Rady Miejskiej w X nr IX.72.2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.? Jeżeli tak to jak należy czytać te ustalenia dla terenu 24.MN, biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie Wojewody? (odpowiedź)

ZALOGUJ SIĘ

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ