Porady prawne z 2015 r.

Rolnictwo, leśnictwo, prawo wodne

 

1. Czy można w oparciu o art. 105 § 1 KPA umorzyć postępowanie administracyjne wszczęte w przedmiotowej sprawie ? Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi NIE, to jak należy i na jakiej podstawie prawnej należy zakończyć wszczęte postępowanie administracyjne ? (odpowiedź)

2. Jaki organ jest właściwy do podjęcia decyzji o odłowieniu lisów z terenu gminy, które opuściwszy miejsce swojego naturalnego bytowania, przeniosły się na tereny rodzaju ogrodów, ogródków działkowych, niezamieszkałych posesji, itp.? (odpowiedź)

3. Czy osoba, która uzyskała pozwolenie na budowę w granicach administracyjnych miasta przed wejściem w życie ww. ustawy, a faktycznie planuje wyłączyć grunt z produkcji rolniczej po wejściu w życie tej ustawy, powinna uzyskać zezwolenie, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych? (odpowiedź)

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ