Porady prawne z 2014 r.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

 

1. Czy stwierdzenie nieważności decyzji środowiskowej ma wpływ na pozostające w obrocie prawnym decyzje o warunkach zabudowy i o pozwoleniu na budowę? (odpowiedź)

2. Czy w przedstawionym w stanie faktycznym budynek narusza przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym? (odpowiedź) Czy (i pod jakimi ewentualnie warunkami) jest możliwe dalsze funkcjonowanie przedmiotowego budynku? (odpowiedź)

3. Objęcie granicami planu miejscowego terenów kolejowych zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju (odpowiedź)

4. Jaką decyzję winien wydać organ w przypadku, gdy inwestor wystąpił o ustalenie warunków zabudowy dla planowanej zmiany sposobu użytkowania części strychowej w istniejącym budynku mieszkalnym z przeznaczeniem na cele mieszkalne? (odpowiedź)

 

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ