Porady prawne z 2014 r.

Rolnictwo, leśnictwo, prawo wodne

 

1. Kto powinien ponieść koszt sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu? (odpowiedź)

2. Czy można uchylić wydaną decyzję administracyjną o wyłączeniu gruntów klasy III z produkcji rolnej (dla budynku z dwoma lokalami) w trybie art.  162 par. 2 Kpa i wydać nową decyzję dla zmienionej inwestycji? Czy opłaty wniesione na podstawie uchylonej decyzji będą podlegały zwrotowi? (odpowiedź)

3.Czy w przypadku zalewania gruntów sąsiednich powinno być wszczęte postępowanie z art. 29 Prawo wodne, czy z art. 363 Prawo ochrony środowiska? Czy pracownicy urzędu gminy powinni jechać dokonać wizji i sporządzić notatkę służbową? (odpowiedź)

4. Czy przepis art. 3 ust. 3 ustawy o podatku rolnym znajduje zastosowanie również względem umów dzierżawy zawieranych przez wydzierżawiających podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, lecz niebędących rencistami lub emerytami w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników?  (odpowiedź)

5. Czy starosta prócz wydanej decyzji ustalającej linie brzegu i rozgraniczenia działek ma obowiązek wydać decyzję o której mowa w art. 14a ustawy prawo wodne? (odpowiedź)

6. Czy przy wyborze nadleśniczego mają zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych? (odpowiedź)

7. Czy można dokonać zmiany pozwolenia wodnoprawnego Starosty na podst. art. 155 k.p.a.? (odpowiedź)

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ