Dobre prawo - sprawne rządzenie

Samorządowcy zadowoleni ze szkoleń realizowanych przez MAC.

Wywiad z wójtem gminy Brańsk, Panem Krzysztofem Jaworowskim

 

Już blisko 2000 urzędników z ponad 500 jednostek samorządu terytorialnego wzięło udział w szkoleniach „Procedury administracyjne i techniki prawodawcze w JST” realizowanych w ramach projektu systemowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – Dobre prawo sprawne rządzenie. Projekt jest  realizowany w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenia obejmują dwa zjazdy po dwa dni, składa się z części wspólnej dla wszystkich tj. KPA (8 godzin zajęć) i techniki prawodawcze (8 godzin zajęć) oraz 16 godzinnego bloku specjalistycznego. W skład bloków wchodzą takie zagadnienia jak: pomoc społeczna, podatki i opłaty lokalne, zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska. Program jest stale modyfikowany i dopasowywany do potrzeb słuchaczy, zaś tematy „wędrują” po Polsce - to znaczy w każdej z edycji (odbywają się dwie rocznie) realizowane są w innych lokalizacjach. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem kolejnej edycji szkoleń. Termin rozpoczęcia rekrutacji wyznaczono na 7 stycznia 2013 r. Na początku roku na stronie www.administracja.mac.gov.pl opublikowane zostaną lokalizacje szkoleń wraz z tematami zajęć. Szkolenia rozpoczną się z początkiem marca i potrwają do czerwca. Ogółem przewidziano ponad 1000 miejsc dla samorządowców z całej Polski.

       Rozmowa z Panem Krzysztofem Jaworowskim, wójtem gminy Brańsk:

 1.  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji: Panie wójcie, jak dowiedział się Pan o projekcie Dobre prawo – sprawne rządzenie?

 wójt Krzysztof Jaworowski: Wiadomość o szkoleniach otrzymaliśmy  drogą e-mailową. Uznałem, że warto wziąć w nich udział.

 2.  MAC: Czy taki projekt – połączenie szkoleń z doradztwem prawnym jest w Pana opinii potrzebny samorządom i jeśli tak to dlaczego?

 WKJ: Jest bardzo potrzebny i to z doradztwem prawnym, orzecznictwem sądowym, gdyż to stwarza możliwość szerszego spojrzenia na sprawę.

 3.  MAC: Skąd decyzja o wysłaniu 9 pracowników z urzędu gminy na szkolenia?

 WKJ: Bardzo dobrze jest, jeśli w szkoleniu z danej jednostki samorządowej bierze udział kilku pracowników. Wtedy mają możliwość podyskutować jeszcze między sobą, zadawać odważniej trudne pytania, wzajemnie dokształcać się. Jako wójt również uczestniczyłem w szkoleniu. Nie ukrywam, że cieszy mnie to, iż wiedzę pogłębiliśmy bezpłatnie.

 4. MAC: Jakie tematy były realizowane na szkoleniach i dlaczego zdecydowali się Państwo właśnie na Białystok i tym samym Uniwersytet Warszawski?

 WKJ: W szkoleniach realizowaliśmy bardzo potrzebne i ciekawe tematy: postępowanie administracyjne, zasady techniki prawodawczej, sporządzanie decyzji administracyjnych i pism urzędowych, prawo budowlane, gospodarka nieruchomościami, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska. Obecnie przy ciągle zmieniających się przepisach warto jest chociaż raz w roku poświęcić więcej czasu na wspólne dokształcanie się. Białystok to nasze najbliższe najpiękniejsze miasto, a Uniwersytet Warszawski jest liczącą się uczelnią w kraju, w której większość z nas studiowało.

 5.  MAC: Jak Pan i Pańscy pracownicy oceniają kadrę wykładową i tym samym poziom realizowanych szkoleń?

 WKJ: Bardzo dobrze, gdyż atmosfera była wspaniała. Każdy mógł zadawać pytania, a nawet był w dobrym słowa znaczeniu prowokowany do dyskusji.

 6.  MAC: Jakie opinie mieli Pańscy pracownicy, którzy uczestniczyli w szkoleniu? Czy zapamiętał Pan najciekawsze z nich?

 WKJ: W czasie wspólnej podróży cały czas prowadziliśmy dalsze samokształcenie. Tematy i problemy, które były omawiane na szkoleniu, jeszcze raz były przez nas dyskutowane. Każdy wykładowca ma swój sposób na przeprowadzenie szkolenia, o każdym była dyskusja. Ważne, że nikt się nie nudził i czas został dobrze spożytkowany.

 7.  MAC: Jak oceniłby Pan stronę organizacyjną szkoleń, materiały, zakwaterowanie w trakcie trwania zajęć?

 WKJ: Organizacja szkolenia była na wysokim poziomie. Materiały przygotowane stosownie do tematu, zakwaterowanie na dobrym poziomie.

 8.  MAC: Co w Pańskiej opinii należałoby zmodyfikować w programie szkoleń? W jaki sposób jeszcze bardziej dostosować zajęcia do potrzeb samorządowców?

 WKJ: Myślę, że zakres szkoleń należy rozszerzać zgodnie z kompetencjami samorządu. Ważne tematy, które wskazane byłoby omówić to prawo wodne, stosunki wodne, ochrona środowiska – przyrody.

 9.  MAC: Czy szkolenia realizowane w ramach projektu przyczyniły się do wymiany doświadczeń z innymi urzędami? Czy takie szkolenia sprzyjają również integracji pracowników urzędu?

 WKJ: Jako samorządowcy na co dzień ze sobą współpracujemy. Szczególnie w trudnych tematach staramy się nawzajem wspierać. Dzielimy się każdą nowo nabytą wiedzą. Bardzo ważną sprawą jest integracja wśród pracowników urzędu, ale przede wszystkim nawiązywanie kontaktów między sąsiednimi urzędami. W razie potrzeby można wspólnie, merytorycznie przedyskutować problem.

 10.  MAC: Czy w imieniu urzędu gminy Brańsk – poleciłby Pan skorzystanie samorządom nie tylko z terenu województwa, ale też całej Polski z zaproponowanej oferty szkoleniowej – jeśli tak, to dlaczego?

 WKJ: Moi pracownicy po szkoleniu poczuli się bardziej pewni siebie. Są lepiej przygotowani, odważniejsi przy podejmowaniu decyzji. Jeśli w szkoleniu bierze udział kilku pracowników jednego urzędu, to wytwarzają się między nimi bliższe więzi. Tworzą wtedy dobrą załogę, przez co urząd gminy sprawniej funkcjonuje. Wskazane jest, aby przy wyjeździe na szkolenie kilku pracowników brał również udział ich przełożony. Wtedy ci  ludzie są bardziej aktywni. Polecam korzystanie z tej oferty szkoleniowej przez wszystkie samorządy szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego z terenu województwa podlaskiego i całej Polski. Warto na bieżąco pogłębiać swoją wiedzę poprzez szkolenia na wysokim poziomie, jednak szczególnie  polecam panele dyskusyjne w oparciu o orzecznictwo sądowe.

 11.  MAC: Czy urząd gminy Brańsk wyśle kolejnych pracowników na szkolenia rozpoczynające się  na początku marca 2013 roku?

 WKJ: Największym bogactwem każdej gminy jest posiadanie kadry kierowniczej o wysokim poziomie merytorycznym. Od ponad dwudziestu lat będąc wójtem gminy Brańsk nigdy nie oszczędzałem na szkoleniach. W roku 2013 i w następnych latach nadal będziemy korzystać ze szkoleń, w tym również z organizowanych przez ministerstwo. Tylko te gminy, w których będzie funkcjonował sprawny aparat administracyjny spełniający oczekiwania mieszkańców danej wspólnoty samorządowej, mają przyszłość.

 12.  MAC: Serdecznie dziękujemy za rozmowę.

 WKJ: Ja również bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i cieszę się, że chociaż jesteśmy gminą wiejską, zostaliśmy dostrzeżeni na szkoleniu.

 

 Dane kontaktowe UG Brańsk:
Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
Tel. 85 7319200,
fax 85 7375804,
e-mail: sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl

 

 Dane kontaktowe Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:
Szczegółowe informacje na temat całego projektu można znaleźć na tej stronie internetowej w zakładce DAP/Projekty systemowe. Informacja udzielana jest również pod numerami telefonów: 0-22 245-59-03, 0-22 245-58-99 lub pod adresem e-mail:dobreprawo@mac.gov.pl

  • Urząd Gminy Brańsk
    Urząd Gminy Brańsk
  • wójt Krzysztof Jaworowski
    wójt Krzysztof Jaworowski
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ