Dobre prawo - sprawne rządzenie

OGŁOSZENIE WYNIKÓW dla II Edycji szkoleń "Procedury administracyjne i techniki prawodawcze w JST" - WSZYSTKIE GRUPY

Zgodnie z ogłoszeniem prezentujemy listy osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w szkoleniach prowadzonych w ramach projektu Dobre prawo sprawne rządzenie - Działanie 5.2 PO KL

 

Gratulujemy przyjęcia na II Edycję szkoleń pn. "Procedury administracyjne i techniki prawodawcze" realizowanych w ramach projektu Dobre prawo sprawne rządzenie - Działanie 5.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

W załącznikach znajdą Państwo listy przyjętych osób w podziale na grupy. Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z listami. W związku z utworzeniem dodatkowych grup oraz pokrywaniem się terminów i tematyk niektórych grup - prosimy o sprawdzenie czy Państwa nazwisko nie znajduje się również w innych grupach (w ramach jednej lokalizacji).

W załączniku znajdą również Państwo listę osób, które ze względu na brak miejsc (decydowała kolejność wpływu zgłoszeń) nie znaleźli się na II edycji szkoleń. Znalezienie się na liście rezerwowej mogło też wyniknąć z faktu, iż ze względu na zbyt małą ilość osób w grupie - zajęcia nie mogą być uruchomione. W takich przypadkach kontaktować się będą z Państwem przedstawiciele uczelni koordynujących szkolenia. Lista "rezerwowa" jest jednocześnie listą priorytetową do III edycji szkoleń w 2013 r. (zima/wiosna). Osoby które odnajdą swoje nazwisko na tych listach będą miały pierszeństwo w wyborze miejsc w grupach szkoleniowych w II edycji szkoleń. 

Do tych z Państwa którzy otrzymali miejsca w II edycji zostanie rozesłana potwierdzająca wiadomość mailowa z Ministerstwa, ponadto w najbliższym czasie skontaktują się z Państwem drogą elektroniczną przedstawiciele uczelni realizujących szkolenia. Otrzymają Państwo pełne inofrmacje o charakterze organizacyjnym. Dla pewności podajemy dane teleadresowe Partnerów realizujących szkolenia - wszelkie pytania związane ze szkoleniami, zakwaterowaniem i sprawami organizacyjnymi, prosimy kierować do koordynatorów:

Uniwersytet Warszawski – szkolenia w: Warszawa, Lublin, Białystok 
Osoby do kontaktu w sprawach szkoleń dla JST Pani Magda Książek, WPiA UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa e-mail: patp_jst@wpia.uw.edu.pl, tel: 608-05-39-37 

Uniwersytet Łódzki – szkolenia w: Poznań, Kraków, Łódź
Osoby do kontaktu w sprawach szkoleń dla JST: Magda Kuźniak- tel (0-42) 635-46-09 oraz Pan Karol Mordel tel (0-42) 635-63-48, WPiA, ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź, pok. 2.13 e-mail: dobreprawo@wpia.uni.lodz.pl,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – szkolenia w: Wrocław, Olsztyn
Osoby do kontaktu w sprawach szkoleń dla JST: Pani Anna Kawka, Pani Aneta Płocharczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej Biuro Projektu EAP ul. Prawocheńskiego 19/101 10-720 Olsztyn e-mail: dobreprawo@uwm.edu.pl, tel. (0-89)-524-52-36 lub 661-603-603,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika – szkolenia w: Gdańsk, Szczecin, Toruń
Osoba do kontaktu w sprawach szkoleń dla JST: Pani Katarzyna Kiljan Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Gagarina 15 87-100 Toruń e-mail: k_kiljan@law.uni.torun.pl, tel. (0-56) 611-40-11

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ