Dobre prawo - sprawne rządzenie

Bezpłatne doradztwo prawne dla JST – poszerzenie listy podmiotów objętych wsparciem.

Szanowni Państwo, W związku z opublikowaniem nowych porad prawnych – będących odpowiedziami na przekazane przez urzędy jednostek samorządu terytorialnego sprawy, zachęcamy do zapoznania się z funkcjonowaniem mechanizmu doradztwa prawnego.

 

TUTAJ znajdą Państwo informacje dotyczące regulaminu zgłaszania spraw oraz nową listę jednostek objętych systemem doradztwa.

System doradztwa prawnego jest bezpłatnym systemem mającym za zadanie wspomagać pracę JST poprzez przygotowywanie profesjonalnych porad prawnych we współpracy z ekspertami czterech partnerujących ministerstwu w projekcie uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Porady prawne nie są oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

 

Jest on uzupełnieniem części szkoleniowej projektu Dobre prawo sprawne rządzenie dedykowanej samorządowcom.

 

Obecnie w bazie dobrych praktyk – gdzie zbierane są wszystkie przygotowywane przez ekspertów porady (dane urzędów są usuwane) znajdują się 24 porady prawne. Porady udzielane są z szerokiego spektrum spraw.

Prezentujemy Państwu wybrane losowo i skrócone jedynie do pytania i odpowiedzi trzy sprawy. Standardowa porada wraz z podaniem orzecznictwa posiada od 3 do 20 stron w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.

Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z systemu doradztwa prawnego.

Bazę dobrych praktyk znajdą Państwo TUTAJ

Porada nr 1

Treść zadanego pytania:

Szpital wystąpił do Wójta Gminy o wydanie decyzji potwierdzającej uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego pracownik socjalny ustalił, iż osoba ta jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,8295 ha przeliczeniowego
i zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu z mocy tej ustawy, ale od kilku lat nie opłaca składek KRUS. Czy w tej sytuacji Wójt może wydać decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych? 

Sentencja odpowiedzi:

W przedstawionym stanie faktycznym, Wójt nie może wydać decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2008 r., nr 164, poz. 1027 ze zm.). Wójt powinien wydać decyzję odmowną, tj. decyzję o braku potwierdzenia uprawnienia danego świadczeniobiorcy do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Porada nr 2

Treść zadanego pytania:

a) Czy nie wydzielona z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych powierzchnia parkingu podziemnego w obrębie budynku spełnia definicję powierzchni użytkowej w rozumieniu przepisów prawa budowlanego?
b) Jak opodatkować parking podziemny, jako budynek – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach? Czy jako budowla – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem?

Sentencja odpowiedzi:
Parking podziemny znajdujący się w bryle budynku biurowo - usługowego z halą magazynową należy opodatkować jako budynek w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Tym samym powierzchnia parkingu podziemnego spełnia definicję powierzchni użytkowej stanowiącej podstawę opodatkowania w podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części.

Porada nr 3

Treść zadanego pytania:

a) Czy proporcja ustalona zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług przez Urząd Skarbowy będzie miała wpływ na wysokość odzyskanego podatku naliczonego poniesionego w inwestycji budowy hali sportowej?           

b) Czy Powiat, będący podatnikiem VAT, ma prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją inwestycji budowy hali sportowej, która po zakończeniu zostanie oddana w dzierżawę zakładowi budżetowemu?

Sentencja odpowiedzi:

Powiat ma prawo do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego w związku z budową hali sportowej, która zostanie oddana w odpłatną dzierżawę zakładowi budżetowemu. Proporcja ustalona zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług nie będzie miała wpływu na wysokość odliczenia podatku naliczonego w związku z budową hali sportowej, która po wybudowaniu zostanie oddana w dzierżawę.

 

Wszelkie pytania w sprawie konsultacji doradczych prosimy kierować elektronicznie na adres: doradztwoJST@mac.gov.pl lub pod numery telefonów: 0-22 245 58 99, 0 22 245 58 85

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ