Dobre prawo - sprawne rządzenie

Wsparcie dla Komitetu Regionów w ramach projektu Dobre prawo sprawne rządzenie

W dniach 2-3 maja 2012 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Komitetu Regionów. Przed posiedzeniem Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przedstawiło propozycję wsparcia dla członków polskiej delegacji w Komitecie Regionów.

Ministerstwo reprezentował Pan Łukasz Krysztofiak, Naczelnik Wydziału Projektów Systemowych EFS w Departamencie Współpracy z JST.

Komitet Regionów, powołany do życia w 1994 roku na mocy Traktatu o Unii Europejskiej (Maastricht), jest organem doradczym złożonym z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych w Europie. Zapewnia on tym władzom możliwość wywierania wpływu na określanie kierunków polityki Unii Europejskiej, a także dba o poszanowanie regionalnej i lokalnej tożsamości oraz prerogatyw. Komitet Regionów (KR) wyraża opinie na temat aktów prawnych UE z perspektywy lokalnej i regionalnej, w związku z czym Komisja, Rada i Parlament są zobowiązane do zasięgania opinii KR przed przyjęciem decyzji UE w sprawach dotyczących samorządów lokalnych i regionalnych (na przykład w kwestii polityki zatrudnienia, środowiska, edukacji lub zdrowia publicznego).

W kadencji 2010–2015 Komitet Regionów zyskał nowe uprawnienia w celu przybliżenia Europy do jej mieszkańców - zwiększono zakresu konsultacji w przyjmowaniu prawodawstwa unijnego, przyznano prawo do wnoszenia skarg do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w celu ochrony kompetencji europejskich miast i regionów. Polska delegacja liczy 21 członków oraz tyle samo zastępców. Członkowie KR-u na co dzień żyją i działają w Polsce, pełniąc funkcje włodarzy jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli samorządu. Dzięki temu mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami  społeczności lokalnych i ich problemami, przez co mogą skutecznie przekazywać te opinie i odczucia na posiedzeniach KR-u w Brukseli. W związku z tym w ramach projektu systemowego Dobre prawo-sprawne rządzenie przewidziano wsparcie w latach 2012-2015 dla polskiej delegacji składającej się z członków Komitetu Regionów oraz ich zastępców.

 

Obszary wsparcia:

Więcej informacji na temat Komitetu znajdą Państwo TUTAJ.

  

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ