Dobre prawo - sprawne rządzenie

PUBLIKACJA POZOSTAŁYCH WYNIKÓW REKRUTACJI DO I EDYCJI SZKOLEŃ

Procedury administracyjne i techniki prawodawcze w JST - lista przyjętych wraz z listami priorytetowymi do udziału w II edycji szkoleń (jesień 2012).

Szanowni Państwo,

Gratulujemy przyjęcia na szkolenia "Procedury administracyjne i techniki prawodawcze" realizowane w ramach projektu Dobre prawo sprawne rządzenie - Działanie 5.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

W załącznikach znajdą Państwo listy przyjętych osób w podziale na grupy. Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z listami. W związku z utworzeniem dodatkowych grup oraz pokrywaniem się terminów i tematyk niektórych grup - prosimy o sprawdzenie czy Państwa nazwisko nie znajduje się również w innych grupach (w ramach jednej lokalizacji).

W załączniku znajdą również Państwo listę osób, które ze względu na brak miejsc (decydowała kolejność wpływu zgłoszeń) nie znaleźli się na szkoleniach w I edycji. Jest to jednocześnie lista priorytetowa do II edycji szkoleń w 2012 r. (jesień).

Osoby które odnajdą swoje nazwisko na tych listach (podział wg zadeklarowanych grup) będą miały pierszeństwo w wyborze miejsc na grupach szkoleniowych w II edycji szkoleń.

Informacja na temat terminów i zakresu tematycznego szkoleń II edycji zostanie rozesłana do tych osób indywidualnie z prośbą o potiwerdzenie uczestnictwa. Ministerstwo się skontaktuje się z Państwem w tej sprawie do końca maja. Obecnie wraz z Partnerami trwają prace nad ustaleniem szczegółowego harmonogramu II edycji szkoleń.

Do tych z Państwa którzy otrzymali miejsca w I edycji zostanie rozesłana potwierdzająca wiadomość mailowa z Ministerstwa, ponadto w najbliższym czasie skontaktują się z Państwem drogą elektroniczną przedstawiciele uczelni realizujących szkolenia. Otrzymają Państwo pełne inofrmacje o charakterze organizacyjnym. Dla pewności podajemy dane teleadresowe Partnerów realizujących szkolenia:

 

Uniwersytet Warszawski – szkolenia w: Warszawa, Lublin, Białystok
Osoby do kontaktu w sprawach szkoleń dla JST Pani Maria Szpor, WPiA UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa e-mail: patp_jst@wpia.uw.edu.pl, tel. 664-133-239

 

Uniwersytet Łódzki – szkolenia w: Poznań, Kraków, Łódź
Osoby do kontaktu w sprawach szkoleń dla JST: Magdą Kuźniak- tel (0-42) 635-46-09 oraz Pan Karol Mordel tel (0-42) 635-63-48, WPiA, ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź, pok. 2.13 e-mail: dobreprawo@wpia.uni.lodz.pl,

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – szkolenia w: Wrocław, Olsztyn

Osoby do kontaktu w sprawach szkoleń dla JST: Pani Anna Kawka, Pani Aneta Płocharczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej Biuro Projektu EAP ul. Prawocheńskiego 19/101 10-720 Olsztyn e-mail: dobreprawo@uwm.edu.pl, tel. (0-89)-524-52-36 lub 661-603-603,

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika – szkolenia w: Gdańsk, Szczecin, Toruń

Osoba do kontaktu w sprawach szkoleń dla JST: Pani Katarzyna Kiljan Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Gagarina 15 87-100 Toruń e-mail: k_kiljan@law.uni.torun.pl, tel. (0-56) 611-40-11

 

Pozostałe grupy szkoleniowe opublikowano wcześniej - informacje TUTAJ.

 

Życzymy owocnych szkoleń!

  

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ