Dobre prawo - sprawne rządzenie

Wyniki otwartego naboru partnera/partnerów w celu wspólnej realizacji projektu Dobre prawo – sprawne rządzenie

Zakończył się nabór partnerów do projektu systemowego Dobre prawo – sprawne rządzenie, który realizowany jest w ramach Działania 5.2 PO KL.

Projekt, którego beneficjentem systemowym jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, będzie wdrażany w partnerstwie w latach 2011-2015, a jego wartość wynosi 24 500 000 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości aktów prawa miejscowego i decyzji administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego, poprawa jakości rozstrzygnięć organów nadzoru nad działalnością JST oraz SKO oraz wsparcie eksperckie strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego.

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 3 lutego br. wpłynęło 6 ofert, złożonych przez następujące uczelnie wyższe:

 

Liczba przyznanych punktów dla poszczególnych oferentów

Lp.

Nazwa oferenta

Liczba przyznanych punktów

1.

Uniwersytet Warszawski

93,5 pkt

2.

Uniwersytet Łódzki

88  pkt

3.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie wraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu

84  pkt

4.

Uniwersytet Śląski

70,5 pkt

5.

Uniwersytet Gdański

69,5 pkt

6.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

26 pkt

 

Do negocjacji zaproszone zostaną dwie uczelnie, które zdobył największą ilość punktów: Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Łódzki.

 

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ