Dobre prawo - sprawne rządzenie

KOMUNIKAT dotyczący NABORU NA PARTNERA w projekcie Dobre prawo - sprawne rządzenie.

MSWiA, jako lider projektu systemowego, na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658 z poz. zm.), ogłosiło otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu systemowego Dobre prawo – sprawne rządzenie w ramach Poddziałania 5.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W związku z przedłużającą się procedurą weryfikacji nadesłanych ofert oraz wezwaniem do uzupełnienia dokumentacji wybranych podmiotów, Departament Administracji Publicznej MSWiA ogłasza, iż wyniki naboru partnera w ww. projekcie zostaną przedstawione w terminie późniejszym tj. w  dniu 22 marca.

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ