CAF

Strona znajduje się w archiwum.

Polskie jednostki samorządu terytorialnego liderami wdrażania metody CAF w Europie.

Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie (po Włoszech i Belgii) pod względem liczby zarejestrowanych użytkowników CAF. Obecnie w bazie danych prowadzonej przez Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA), aż 279 zarejestrowanych organizacji, na ogólną liczbę 2382 podmiotów – pochodzi z Polski.

W raporcie na temat stosowania metody CAF w Polsce czytamy:

,,Jeden z ekspertów, praktyk, [...], pisał o głębokich zmianach w sposobie myślenia ludzi i o nowych podejściach, szczególnie w obszarze pracy zespołowej. Zmiany zachodzą głównie na szczeblu samorządowym, ale nie tylko. Inny twierdzi, że „Zastosowanie CAF to w wielu instytucjach publicznych pierwsze doświadczenie prawdziwej pracy zespołowej, ponoszenia odpowiedzialności i dzielenia się nią. Zastosowanie CAF zmienia perspektywę na zarządzanie i pracownika z wewnętrznej na zewnętrzną, uwzględniając interesy obywatela/klienta i rozbudowując świadomość etycznego zachowania.” [...] Przed wprowadzeniem CAF, chodziło jedynie o sprawozdania z określonej liczby decyzji, akta, itd. Dzięki CAF ludzie zrozumieli, że te pomiary mają znaczenie tylko jeśli wyniki porównamy z celami organizacji.”

 

W Polsce w projekcie systemowym „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą” realizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (dawniej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) wzięło udział ponad 300 urzędów jednostek samorządu terytorialnego.

 

W załączeniu zamieszczamy polską wersję  publikacji „Pięć lat CAF 2006: od dorastania do dojrzałości – co dalej?” wydaną przez EIPA. Publikacja zawiera opis sposobu w jaki metoda CAF ewoluowała w krajach europejskich w ciągu ostatnich pięciu lat.

Zachęcamy do interesującej lektury.

Załączniki

  • RAPORT
    4.66 MB
    01.03.2012 12:35
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ