CAF

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o wynikach badania zadowolenia z metody CAF

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło w listopadzie 2011 r. badanie ankietowe nt. satysfakcji z realizowanych w urzędach jednostek samorządu terytorialnego szkoleń oraz wsparcia doradczego w ramach projektu systemowego „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”.

 

Do wzięcia udziału w badaniu zostało zaproszonych 86 urzędów jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w projekcie. W ankiecie oceniane były następujące aspekty realizacji wsparcia - warunki lokalowe, materiały dydaktyczne, osoba trenera, ocena programu zajęć. Pozostawiono również możliwość zgłoszenia uwag o charakterze ogólnym.

Odpowiedź nadesłało 39 urzędów. Przeważały oceny najwyższe - „czwórki” i „piątki” w pięciostopniowej skali. Najwyżej oceniona została atmosfera w czasie zajęć – średnia ocen 4,85; tuż po niej ocena osoby eksperta realizującego wsparcie – 4,69. Najwięcej zastrzeżeń wzbudziła trafność doboru materiałów, lecz i tak była to ocena satysfakcjonująca – średnia ocen 4,33. Poniżej przedstawiamy komplet ocen poszczególnych kategorii z ankiety.

Wśród uwag o charakterze ogólnym dominują te o charakterze pozytywnym. Ankietowani chwalą wysoki poziom zajęć oraz przydatność metody CAF w codziennej pracy urzędu. Pojawiały się również głosy krytyczne wobec zbyt krótkiego terminarza zajęć. Warto również nadmienić, iż w 38 na 39 przypadków wsparcie spełniło oczekiwania ankietowanych. Poniżej przedstawiamy dwie, opinie o CAF uczestników projektu: 

 

"Szkolenia i doradztwo w ramach metody CAF stanowią bardzo istotne wsparcie dla funkcjonowania urzędu, a zwłaszcza dla planowania zmian organizacyjnych i merytorycznych."

 "Ogólnie jesteśmy zadowoleni ze szkoleń chociaż dla nas to była zbyt mała ilość godzin szkoleniowych." 

Poniżej przedstawiamy zbiorcze wyniki ankiet (skala ocen 1-5)

kategoria

Średnia ocen

Przydatność nauczanych treści

4,41

Materiały przekazywane uczestnikom

4,38

Ocena eksperta wg jego kompetencji zawodowych

4,67

Ocena eksperta wg poziomu realizowanych zajęć

4,69

Ocena programu nauczania

4,41

Trafność doboru treści

4,33

Warunki lokalowe

4,44

Atmosfera w trakcie udzielanego wsparcia

4,85

Ocena ogólna

4,44

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ