CAF

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenia z projektu CAF

Jednostki samorządu terytorialnego intensywnie szkolą się z metody CAF.

 

W całym kraju trwają szkolenia uczestników projektu „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”. Poddziałanie 5.2.2 PO KL. W projekcie uczestniczy 234 JST, z czego najwięcej z województwa małopolskiego - 50 i z  województwa mazowieckiego  - 36 . Jednostki samorządu terytorialnego oceniającą swój potencjał oraz osiągane wyniki w celu określenia swoich mocnych i słabych stron.

 

Model CAF został zaproponowany jako łatwe w użyciu narzędzie wspomagania organizacji sektora publicznego Europy w wykorzystywaniu metod zarządzania jakością dla usprawnienia ich funkcjonowania. Po zakończeniu samooceny jednostki sporządzą plan doskonalenia swojej jednostki. Ponadto samorządy, które wezmą udział w projekcie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z PO Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”, potrzebnych zmian wynikających z opracowanych planów doskonalenia.  Konkurs zaplanowano na IV kwartał 2011 r.

 

W załączeniu zdjęcia uczestników szkoleń i warsztatów

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ