CAF

Strona znajduje się w archiwum.

Już tylko 20 wolnych miejsc pozostało dla JST które chcą wziąć udział projekcie MSWiA dot. metody CAF.

Termin składania zgłoszeń upływa 19 sierpnia 2011 r.

 

Od marca 2011 r. MSWiA prowadzi nabór jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”. Uczestnictwo w tym projekcie jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w projekcie konkursowym którego realizacja rozpocznie się w IV kwartale 2011 r. Aktualnie do projektu zgłosiło się około 230 JST, maksymalna liczba JST, które mogą skorzystać z udziału w projekcie to 250.

Spotkania informacyjne odbyły się w Warszawie (2), Siedlcach, Radomiu, Kielcach, Stalowej Woli, Lublinie (2), Rzeszowie, Białymstoku, Łodzi, Wieluniu, Tarnowie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Kaliszu, Poznaniu, Toruniu i Gdańsku.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosi konkurs na wybór beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej, Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w IV kwartale 2011 r. Łączna kwota alokacji przewidzianej na konkurs wynosi 50 000 000 zł.

Aby wziąć w nim udział należy spełnić łącznie kryteria:

  1. Jednostka samorządu terytorialnego powinna wziąć udział w projekcie systemowym „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”.
  2. Jednostka ma wskaźnik będący relacją podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy lub powiatu przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej z budżetu państwa na rok 2011 w stosunku do wskaźnika Gg dla gminy oraz Pp dla powiatu, określony na 2011 rok, równy lub niższy od 66%.
  3. Jednostka samorządu terytorialnego nie zostały objęte wsparciem jako beneficjent, partner, grupa docelowa w odniesieniu do projektu konkursowego, który wcześniej uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 5.2 POKL (nr 3/POKL/5.2.1/2008, 2/POKL/5.2.1/2009 i 2/POKL/5.2.1/2010).

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 19 sierpnia 2011 r.

 

Jednostki samorządu terytorialnego, które spełniają powyższe kryteria, zachęcamy do kontaktu telefonicznego na podane niżej numery telefonów:

 

(061) 856 – 69 -79, (061) 856 – 69 - 87, (061) 856 – 69 - 62, (061) 856 – 69 - 92 

 

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań związanych z przystąpieniem do projektu znajdą Państwo TUTAJ.

  

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ